NHO Mat og Drikke

Hilser samarbeidsinvitasjon velkommen

Del

Regjeringen varsler i folkehelsemeldingen at den vil videreutvikle samarbeidet med næringslivet på ulike områder. NHO Mat og Drikke hilser invitasjonen velkommen.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la 5. april 2019 frem regjeringens folkehelsemelding – Gode liv i et trygt samfunn. I meldingen understreker regjeringen at befolkningens helse og livskvalitet har betydning for samfunnsutviklingen. FNs 17 bærekraftsmål er et viktig utgangspunkt i en melding der regjeringen understreket betydning av samarbeid mellom frivillig sektor, ideelle organisasjoner, næringslivet og offentlige myndigheter.

- Intensjonsavtalen om samarbeid om tilrettelegging for et sunnere kosthold fra 2016 er rammeverket for folkehelsesamarbeidet mellom myndighetene og næringslivet. Når regjeringen nå varsler at den vil videreutvikle dette samarbeidet, hilser vi det velkommen, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Mat- og drikkeprodusentene har en grunnleggende tro på at et tillitsbasert samarbeid mellom myndigheter og næringslivet vil bidra til gode resultater i folkehelsepolitikken. Det var bakgrunnen for at NHO Mat og Drikke tok initiativ til intensjonsavtalen for knapt tre år siden. Avtalen omfatter nå mat- og drikkeprodusentene, dagligvarehandelen og serveringsnæringen, og om lag 100 bedrifter har så langt sluttet seg til arbeidet.

Regjeringen peker selv på at samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker inntil videre har stoppet opp etter at avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer ble økt med h.h.v. 40 og 80 pst. i statsbudsjettet for 2018. Økningen i sjokolade- og sukkervarer ble riktignok reversert i 2019-budsjettet, og et eget utvalg vurderer nå avgiftene.

 - Vi opplever at statsråd Åse Michaelsen har et sterkt og oppriktig ønske om at folkehelsesamarbeidet med næringslivet skal fortsette med full kraft. Det ønsket deler mat- og drikkeprodusentene, sier Brubakk, som mener at alt ligger til rette for å kunne få det til:

- Det er bra at regjeringen er tydelig i sin beskrivelse av at avgiftsøkningene har fått konsekvenser for folkehelsesamarbeidet med næringslivet. Den virkelighetsbeskrivelsen deler vi. Med regjeringens klare ønske om å fortsette næringslivssamarbeidet og med den debatten som vil følge når avgiftsutvalget etter planen legger frem sin innstilling før påske, burde det ligge til rette for at vi kan komme frem til gode løsninger, mener Brubakk.

Folkehelsemeldingen skal nå drøftes i Stortinget. Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til avgiftspolitikken i statsbudsjettet for 2020.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Last ned bilde

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

SUKKERAVGIFTEN: Mot 1 milliard i tapte avgiftsinntekter i 2018  14.11.2018 08:13:04 CETPressemelding

Som følge av de voldsomme økningene i avgiftene på alkoholfri drikke og sjokolade og sukkervarer fra 1. januar i år, har myndighetene budsjettert med 1,840 mrd kroner i økt avgiftsinntekt for 2018. Statsregnskapet for de tre første kvartalene i år viser at staten kan se mot så mye som én milliard i inntektssvikt. Forklaringen er ikke redusert forbruk men at salget har flyttet seg til avgift- og momsfrie salgskanaler som nett- og grensehandel, mener NHO Mat og Drikke.

Hvordan kan næringsliv, sivilsamfunn og regjeringen jobbe sammen for avskogingsfrie verdikjeder?9.10.2018 13:16:32 CESTPresseinvitasjon

Tiltak som hindrer avskoging må på plass. Den 10. oktober samles toppledere fra norsk og internasjonalt næringsliv med en verdikjede som strekker seg inn i områder med tropisk skog for å diskutere dette. Tematikken er høyaktuell med tanke på den siste tids utvikling i Indonesia og vårt lokale fokus på alt fra palmeolje i mat og drivstoff til soya og papir.

Nødvendig med utredning, men det haster8.10.2018 10:51:13 CESTPressemelding

-Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 pst. i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom