MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Herkules Prim fra Synnøve Finden frikjent av MFU

Del

Produktet er ikke omfattet av MFUs retningslinjer.


Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) mottok en klage på utforming av produktet Herkules Prim fra Synnøve Finden. MFUs retningslinjer omfatter visse produktgrupper som er definert i samråd med Helsedepartementet og Helsedirektoratet. Herkules Prim inngår ikke i noen av varegruppene som omfattes av MFUs retningslinjer.
På denne bakgrunn blir MFUs konklusjon at produktet Herkules Prim ikke er omfattet av retningslinjene og klagen tas dermed ikke til følge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.