Jernbaneverket

Helsefarlege kreosotsviller – Jernbaneverket tek tak

Del

Jernbaneverket har innført totalforbod mot å selje eller gje bort utrangert kreosotimpregnert trevirke. Alt slikt trevirke vert anten handtert som farleg avfall, eller ombrukt internt til jernbaneføremål.

Kreosot inneheld kreftframkallande kjemikaliar, og stoff som er sterkt irriterande for huda. Nokon av stoffa i kreosot er også sterkt feittløyselege og vanskeleg nedbrytbare. Dei kan difor hopa seg opp i næringskjeda.

Bruk av kreosotimpregnert trevirke er strengt regulert i lovverket. I praksis føreligg det eit bruksforbod for privatpersonar. For profesjonelle aktørar er bruk tillate, men avgrensa.

Jernbaneverket ynskjer ikkje å bidra til auka risiko for at kreosotimpregnert trevirke vert brukt ulovleg og at farleg avfall potensielt kjem på avvege. Som profesjonell og ansvarleg aktør innan miljøarbeid har Jernbaneverket difor per desember 2015 innført totalforbod mot å gje bort eller selje kreosot­impregnert trevirke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom