Norsk Friluftsliv

Helleland styrker friluftslivet med tre millioner og idretten med 123 millioner

Del

- Dette er beløp friluftslivet bare kan drømme om, og satsingen på friluftsliv blir i denne sammenhengen kun vekslepenger, sier Norsk Friluftsliv om fordelingen av spillemidlene.

SPILLEMIDLER: Norsk Friluftsliv stiller seg undrende til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ikke velger å styrke friluftslivet ytterligere, siden det er den aktiviteten som når bredest ut, og til alle sosiale klasser. Foto: Synne Kvam
SPILLEMIDLER: Norsk Friluftsliv stiller seg undrende til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ikke velger å styrke friluftslivet ytterligere, siden det er den aktiviteten som når bredest ut, og til alle sosiale klasser. Foto: Synne Kvam

Kulturdepartementet har i dag foretatt fordelingen av spillemiddelpotten på 2,6 milliarder kroner. Der styrker kulturminister Linda Hofstad Helleland posten som rettes mot friluftslivstiltak for barn og unge fra 22 til 24 millioner kroner. I tillegg økes posten til friluftsanlegg i fjellet fra 18 til 19 millioner kroner.

Til sammenligning får idretten 1320 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg – en økning på 123 millioner kroner. 

- Vi er glade for all styrking av aktivitet, og naturlig nok også friluftsliv. Sett i lys av at friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet, skulle det da også bare mangle at ikke denne sektoren styrkes. Idretten får en økning på 123 millioner, og idrettsanlegg har økt med 580 millioner i denne stortingsperioden. Dette er beløp friluftslivet bare kan drømme om, og satsing på friluftsliv blir i denne sammenhengen kun vekslepenger, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

- Må investeres betraktelig mer

En nylig publisert rapport av Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole og Kolbjørn Rafoss ved Universitetet i Tromsø, viser at nordmenn over 15 år foretrekker friluftsliv.

Generalsekretær Lasse Heimdal synes det derfor er underlig at regjeringen ikke velger å styrke friluftslivet i større grad, når det er der man når bredest ut, uansett sosial klasse.

- Vi står i dag overfor helseutfordringer av dimensjoner, og helsekostnadene øker med over 15 milliarder i året. Skal vi lykkes med å snu trenden, må det investeres betraktelig mere midler i forebygging og fysisk aktivitet. Og da må de investeres i de aktivitetene som når ut til folk flest, sier Heimdal.

Ny pott på 100 millioner

Kulturdepartementet legger også 100 millioner kroner til anlegg for egenorganisert idrett i en pott, som skal fordeles over tre år. Det er penger som kommunene kan søke på.

- Det er gledelig, og en del av disse midlene bør også komme friluftslivet til gode, fordi vi vet at friluftslivsanlegg er noe av det mest brukte og etterspurte i kommunene, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SPILLEMIDLER: Norsk Friluftsliv stiller seg undrende til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ikke velger å styrke friluftslivet ytterligere, siden det er den aktiviteten som når bredest ut, og til alle sosiale klasser. Foto: Synne Kvam
SPILLEMIDLER: Norsk Friluftsliv stiller seg undrende til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ikke velger å styrke friluftslivet ytterligere, siden det er den aktiviteten som når bredest ut, og til alle sosiale klasser. Foto: Synne Kvam
Last ned bilde
INVESTERE MER: Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, etterlyser en sterkere satsing på friluftsliv som et folkehelsetiltak. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
INVESTERE MER: Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, etterlyser en sterkere satsing på friluftsliv som et folkehelsetiltak. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom