NTNU samfunnsforskning

Havbruk - dyrking på vår felles allmenning

Del

Havbruk er en brikke i det store samfunnspuslespillet. Stadig mer forskning gjøres med dette perspektivet for øye, og NTNU Samfunnsforskning leder an.

Vi registrerer at det er økende interesse fra media om å skrive om havbruk . Vi ser også tilløp til at flere medier lar bøtta med svartmaling stå, og tar fram en palett med flere farger. Det er positivt!

Næringa er stor og viktig både nasjonalt og internasjonalt, og større vil den bli. Med ytterligere vekst blir problemstillinger rundt dyrevelferd, lokasjon, matproduksjon, miljøbelastning, og fordelingspolitikk tilspisset. Som forskningsmiljø ønsker vi å bidra til en balansert og opplyst debatt, og stiller gjerne til intervju eller som samtaleparter i researchfasen.

NTNU Samfunnsforsknings avdeling Studio Apertura er landets ledende forskningmiljø på havbruk fra i samfunnsvitenskapelig perspektiv. Vi har i ti år drevet oppdragsforskning på havbruksfeltet – med Forskningsrådets havbruksprogram som den største oppdragsgiveren. 

Vårt fagfelt spenner fra praktisk rettede spørsmål om hvordan vi organiserer en god matproduksjon på en måte som er akseptabel for samfunnet og dets enkeltindivider, til mer overordnede spørsmål som hvordan skal det norske samfunnet gi ut rettighetene til å dyrke mat i vår felles allmenning. For havet er nettopp det: Vår felles allmenning. Det gjør feltet mellom offentlig politikk og næringslivspolitikk ekstra eksplosivt – og interessant.

Havbruk er et viktig redskap for å brødfø verdens befolkning på en bærekraftig måte. Men hvor mye fiskevelferd kan vi ofre i det godes tjeneste? Dette er etiske problemstillinger vi ser nærmere på. Andre eksempler på våre forskningsområder er sikkerhet for ansatte i havbruk, bruken av internasjonale sertifiseringsordninger, kystforvaltning og lokaliseringsspørsmål.

Vi inviterer og oppfordrer media til å bruke oss som en oppdatert, kunnskapsrik og balansert kilde i saker om havbruk og oppdrettsnæring. 

Nøkkelord

Kontakter

Tonje Osmundssen

Forskningssjef, Studio Apertura
NTNU Samfunnsforskning

982 17 758
tonje.osmundsen@samfunn.ntnu.no

https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Tonje-Osmundsen.aspx

Bilder

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
NTNU Samfunnsforskning:
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Studio Apertura
  • Oppvekst og utvikling
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

 

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom