Norsk Gjenvinning

Harrier har gjennomført sitt siste seilas – nå venter forsvarlig gjenvinning

Del

1. august la Harrier ut på sin siste reise etter et lengre opphold utenfor Farsund. Etter nærmere en måneds seilas, har skipet nå ankommet Tyrkia for å gjennomgå lovlig opphugging og resirkulering.

- Ansvaret for transport av skipet frem til avtalt havn har ligget hos Julia Shipping, men vi har selvfølgelig fulgt nøye med på turen. Det er derfor godt å kunne konstatere at skipet endelig er fremme og at jobben med resirkulering ved et anerkjent anlegg i Tyrkia kan begynne, forteller Jon Bergan, direktør Norsk Gjenvinning Downstream.

Ansvarlighet en viktig premiss for oppdraget
Ansvarlighet har stått høyt på listen over grunner til at Norsk Gjenvinning tok på seg oppgaven med å søke eksport av Harrier, som var blitt klassifisert som avfall. Norsk Gjenvinning har inngående kompetanse om eksport og grensekryssende transport av avfall, og er sånn sett en naturlig partner for rederier som skal skrape skip. I Tyrkia venter et verft som har god erfaring med lovlig opphugging og hvor arbeiderne har både utstyr og arbeidsforhold til å kunne takle jobben med et så stort skip som Harrier.

- Det har i den senere tid vært rettet søkelys mot rederier som velger å «beache» skipene sine på strender i Asia med få sikkerhets- og miljørestriksjoner. Dette er noe vi ser på som uansvarlig og vi ønsker å benytte vår kompetanse for å bidra til at skip kan resirkuleres på en ansvarlig måte, forteller Ingrid Bjørdal, direktør for compliance i Norsk Gjenvinning.

Verft med gode arbeidsforhold for sine medarbeidere
Rapport fra NGO Shipbreaking Platform viser at det hittil i 2018 har vært 18 dødsfall og ni skader i forbindelse med «beaching» i Bangladesh, India og Pakistan. Opphugging av skip er risikofylt arbeid, derfor må HMS tas på høyeste alvor. Representanter fra Norsk Gjenvinning har vært på befaring ved verftet i Tyrkia for å undersøke arbeidsforhold og hvordan avfallet fra opphuggingen håndteres. Det er et krav fra Norsk Gjenvinning at helse og sikkerhet til arbeiderne og miljøet ivaretas på en skikkelig måte under opphuggingen av Harrier. Ved innføring av skipsgjenvinningsforordningen i EU-regelverket fra 2019, vil det stilles høye krav til ivaretakelse av helsen til arbeidstakerne og miljøet, samt at verftene blir godkjent før opphugging kan påbegynnes.

Norsk Gjenvinning skal i den videre prosessen sikre uavhengig inspeksjon ved verftet gjennom hele opphuggingen og gjenvinningen.

- Det er viktig å huske at selv om skipet er kommet vel frem til havnen i Tyrkia, er det en stor jobb som gjenstår. Vi ønsker å være tett på og følge opp at opphuggingen forløper på en anstendig og ansvarlig måte. Gjennom gode avtaler og dialog med både rederiet og verftet i Tyrkia, tar vi nå fatt på den siste delen av prosessen med å sikre forsvarlig gjenvinning av Harrier, avslutter Bjørdal.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
PB 567 Skøyen
0214 OSLO

22 12 96 00http://www.norskgjenvinning.no

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer». 

Følg saker fra Norsk Gjenvinning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Gjenvinning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Gjenvinning

IBKA Norge AS investerer i Mortens Rørinspeksjon AS28.9.2018 14:50:39 CESTPressemelding

Sommeren 2018 ble eierne bak Mortens Rørinspeksjon AS (MRI), og representanter fra IBKA Norge AS, et heleid selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, enige om et spennende og fremtidsrettet samarbeid. Etter en kort due diligence og møter som har resultert i gode felles intensjoner om samarbeid er partene blitt enige, og fra og med 1.10.2018 vil IBKA Norge AS være majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon AS, og selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS vil gå inn som et heleid datterselskap av MRI.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom