Mattilsynet

Har rensefisken det bra?

Del

Hvordan behandles rensefisken og hva gjøres for å sikre den god velferd? Det ønsker Mattilsynet å finne ut av.

Rensefisk spiser lakselus og blir stadig viktigere for oppdrettere når de bekjemper lakselus. I år settes ca. 60 millioner rensefisk ut i norske oppdrettsanlegg.

Vil sette søkelys på rensefiskens velferd

Mye av rensefisken som brukes i kampen mot lakselus forsvinner og dør. Velferden til rensefisken er i mange tilfeller ikke er god nok. Samtidig gjør mange en stor innsats for å ta vare på denne fisken.

- Vi ønsker å gjøre noe med velferdsproblemet. Derfor gjennomfører vi en rensefiskkampanje hvor vi undersøker hva de som fisker, oppdretter og bruker rensefisk gjør for å sikre den god velferd, sier Hulda Bysheim som leder kampanjen.

Rensefisken må få dekket sine særegne behov

Rensefisk er en sekkebetegnelse som omfatter flere ulike arter med ulike særegenheter og behov.

- Det stiller store krav til «arbeidsgiveren» og de som håndterer fisken, sier Bysheim.

Felles for rensefisken er at de holdes fordi de spiser lakselus. Men lakselus er ikke tilstrekkelig. Derfor må rensefisken fôres i tillegg. Den trenger også skjul i merden.

Rensefisk holdes ikke for sin egen del i matfiskanleggene, men fordi at den har en jobb å gjøre.

I tillegg fanges vill fisk og settes inn i fangenskap. Den holdes også mye av tiden i et miljø som er spesialtilpasset en annen art. Oppdrett av rensefisk er også relativt nytt, med de problemene det fører med seg.

- Alt dette gjør at rensefisken er i særlig utsatt posisjon med tanke på velferd. Vi håper kampanjen kan bidra til å fremskynde en positiv utvikling, avslutter Bysheim.

Fakta Mattilsynets rensefiskkampanje 2018

Mål:
Bidra til god velferd for rensefisk gjennom å

  • få oversikt over hvordan rensefisken har det
  • øke bevisstheten om hvilke regler som gjelder for rensefisk
  • rette opp brudd på reglene
  • foreslå tiltak som bidrar til å sikre rensefisken god velferd

Hvem skal vi kontrollere?

  • Alle som oppdretter rensefisk
  • 25 prosent av de som bruker rensefisk i oppdrettsanlegg
  • En del av de som fisker rensefisk

Kampanjeperiode:

1. juni til 31. desember 2018. Sluttrapport april 2019.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom