UiO - Det medisinske fakultet

Har identifisert risikogener knyttet til schizofreni og kognitive evner

Del

Forskere har funnet risikogener for schizofreni som også påvirker våre kognitive evner ved å undersøke genetisk informasjon fra mer enn 250.000 mennesker. Studien kan bidra til å øke forståelsen av kognitive vansker ved schizofreni.

– Dette er en den første studien i stor skala som har identifisert bestemte områder i DNA som både påvirker risiko for schizofreni og kognitive ferdigheter. Studien kan bidra til å øke forståelsen av kognitive vansker ved schizofreni, noe som er nødvendig for å kunne utvikle ny og bedre behandling for denne lidelsen, sier Olav B. Smeland, forsker ved NORMENT.

Kognitive vansker en stor utfordring for pasienter med schizofreni

Schizofreni er regnet som en av de mest alvorlige psykiatriske lidelsene. I tillegg til symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger, er kognitive vansker regnet som en av hovedutfordringene for denne pasientgruppen. Dette kan for eksempel uttrykke seg som vansker med å løse oppgaver på arbeid eller under stress.

– Kognitive vansker regnes som en viktig årsak til at personer med schizofreni opplever utfordringer med å delta i arbeidslivet og ha et tilfredsstillende sosialt liv, forteller professor Ole A. Andreassen, senterleder ved NORMENT.

Men det finnes ingen god behandling for kognitive vansker i dag, fordi vi vet for lite om årsakene til disse problemene.

Gener fra mer enn 250.000 mennesker

I en ny studie har Smeland og kolleger identifisert genetisk risiko for schizofreni som kan bidra til kognitive utfordringer.

Forskerne ønsket å finne genvarianter som både påvirker schizofreni og kognitiv funksjon. Dette gjorde de ved å koble sammen store genstudier på schizofreni og de kognitive evnene reaksjonstid, resonnering og generell intellektuell funksjon. De undersøkte totalt genetisk informasjon fra mer enn 250.000 mennesker.

Resultatet var 21 genvarianter som overlapper mellom schizofreni og kognitive evner. For 18 av disse genvariantene, var økt risiko for schizofreni knyttet til lavere kognitive evner.

– Studien viser tydelig at risikogener for schizofreni kan bidra til kognitive vansker. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å forstå prosessene i hjernen som gir opphav til kognitive vansker ved schizofreni, sier Smeland.

____

Norsk Senter for Forskning på Mentale Lidelser (NORMENT) er et Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus ledet av professor Ole A. Andreassen.

Studien er basert på et langvarig samarbeid mellom NORMENT og Center for Multimodal Imaging and Genetics ved University of California San Diego samt øvrige internasjonale samarbeidspartnere, og er publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Nøkkelord

Kontakter

• Olav Bjerkehagen Smeland, forsker ved NORMENT, 41 22 08 44 o.b.smeland@medisin.uio.no

• Ole A. Andreassen, professor og senterleder ved NORMENT, 99 03 88 93, ole.andreassen@medisin.uio.no

•Thomas Olafsen, pressekontakt Det medisinske fakultet, Universitetet I Oslo, pressekontakt@medisin.uio.no, 92 22 31 21

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no/

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg saker fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det medisinske fakultet

1910 døde pasienter18.12.2018 08:01Pressemelding

I perioden 2008 – 2015 døde i alt 1910 personer i selvmord under eller etter kontakt med spesialisthelsetjenestene i Norge. Dette er vesentlig høyere tall enn tidligere antatt og høyere enn hva etablerte meldesystemer har kunnet avdekke. Nærmere halvparten av alle selvmord skjer i gruppen av personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus innenfor det siste året før sin død. Denne rapporten, «Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie», presenterer resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og relaterte spesialisthelsetjenester siste år før dødsfallet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom