Fafo

Har det europeiske asylsystemet gått ut på dato?

Del

I morgen arrangerer Fafo en halvdagskonferanse om den europeiske og norske asyl- og flyktningpolitikken. Migrasjonsforskere og samfunnsdebattanter skal diskutere dilemmaer, begrensninger og muligheter. Konferansen er fullbooket, men kan ses direkte på Fafo-tv fra 08.30.

For å utløse retten til å søke asyl må man sette en fot på europeisk jord. Hundrevis av flyktninger dør i forsøket på å komme til Europa for å søke beskyttelse. Samtidig gjør regjeringene det de kan for å holde dem ute. Dagens system gir uforutsigbare ankomsttall og fører til at størstedelen av ressursene tilfaller en liten gruppe av flyktninger. Dette kan gi inntrykk av manglende kontroll med innvandringen og nøre opp under høyreekstreme strømninger. På denne konferansen rettes oppmerksomheten mot nye reformforslag og initiativ.

Finnes det realistiske alternativer?
Den engelskspråklige konferansebolken har tittelen "The Common European Asylum System for the Future". Den handler blant annet om opphopning av flyktninger i nærområdene, alternative lovlige migrasjonskanaler og hvorfor politisk utvikling på dette feltet er så utfordrende. Kort oppsummert: I hvilken grad svarer alternativene på de utfordringene vi har i dag, og hvor realistiske er de?

Innledninger ved:

  • Nicholas Van Hear, har introdusert ideen om «Refugia», og behovet for å tenke nytt rundt beskyttelse av flyktninger. Van Hear er assisterende direktør ved COMPAS (The Centre on Migration, Policy and Society) ved Oxford, har skrevet om flyktninger, konflikt, utvikling, diaspora og transnasjonalisme, og har felterfaring fra land i Afrika, Midtøsten, Sør-Asia og Europa.
  • Natascha Zaun, har skrevet om Europeisk asylpolitikk, og utfordringene med å finne et felles rammeverk for denne. Zaun er førsteamanuensis i migrasjonsstudier ved institutt for europastudier ved LSE (London School of Economics and Political Science) og forfatter av boken «EU Asylum Policies - the Power of Strong Regulating States».
  • Susan Fratzke, har skrevet om lovlige alternativer for mobilitet for flyktninger, begrensningene i alternativene og utfordringene ved å implementere dem. Frantzke er analytiker og programkoordinator ved MPI (Migration Policy Institute).

Hva er det norske handlingsrommet?
I andre del av konferansen skal norske samfunnsdebattanter diskutere utfordringene fra et norsk perspektiv. På utsiden av EU, men tilknyttet Schengen- og Dublin samarbeidet – hva kan være Norges rolle i utformingen av ny europeisk asylpolitikk? Hvilke av alternativene som diskuteres er realistiske og ønskelige sett fra et norsk perspektiv?

Paneldebatten ledes av Aslak Bonde. Oppspill fra Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten. Deltakere i panelet er:

  • Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva
  • Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda
  • Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Konferansen er finansiert av Utenriksdepartementet.

Kontakter

Faglig ansvarlig for konfernasen er Fafo-forskerne:

Guri Tyldum, gty@fafo.no, 995 77 476
Silje Sønsterudbråten, sis@fafo.no, 905 29 957

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom