Coop Norge

Handelens Miljøfond – et krafttak for miljøet

Del

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, som Coop er en del av, NHO Handel og Virke er nå enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose, som uavkortet går til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge
Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge

Det er et bredt næringsliv, gjennom dagligvarehandel og faghandel som står bak Handelens Miljøfond, som også vil bidra med støtte til oppryddingstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer. Også Norsk Industri støtter initiativet fra varehandelen. Handelens Miljøfond vil sannsynligvis bli organisert som en forening åpen for virksomheter som befatter seg med plastposer. Midlene vil bli hentet inn via vederlagssystemet til Grønt Punkt Norge, som også henter inn gjenvinningsvederlag. Det er til slutt forbruker som vil betale dette miljøvederlaget, da de 50 ørene vil bli lagt på utsalgsprisen.

- Vi har deltatt i arbeidet for å etablere denne løsningen, og er selvsagt tilfreds, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge. Norge må oppfylle EUs såkalte posedirektiv, og vi mener at et øremerket, frivillig vederlag som kan bidra til miljøtiltak er bedre enn en statlig avgift. Vi tror bestemt at Coops kunder og medeiere vil se positivt på å betale litt mer for bæreposen så lenge dette for eksempel går til strandrydding eller bedre gjenvinningsløsninger. Coop skal være en del av løsningen, og vil utvikle og tilby alternativer til plastposen til våre kunder, slik at vi gjort i flere år, sier Lutnæs 

EUs «plastposedirektiv»
EUs krav i henhold til «plastposedirektivet» er enten et fastsatt reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger nå at det tas betalt, noe som er fornuftig siden plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen i Norge. Gjennom Handelens Miljøfond vil næringslivet aktivt jobbe for å redusere bruken av plastposer i Norge blant annet gjennom prisøkning, informasjonstiltak og alternativer til plastposer.

Gjennom Handelens Miljøfond vil det bli gitt støtte til miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører, som jobber mot forsøpling og for opprydding, både landbasert og marint, nasjonalt og internasjonalt.

Forskning og utvikling
Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til relevante prosjekter hos Handelens Miljøfond. Dette kan være prosjekter som for eksempel bidrar til økt bruk av gjenvunnet plast, avfallsforbygging, kompetanseutvikling, mer effektive plastgjenvinningsprosesser og utnyttelse av marin plastforsøpling. Varehandelen har sammen med Grønt Punkt Norge jobbet med dette forslaget. Handelens Miljøfond skal være et bidrag til et krafttak for miljøet og demonstrerer at norsk næringsliv er villige til å strekke seg lang for å få til kostnadseffektive løsninger som gir miljøeffekt. Arbeidet med å få organisasjon på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018.

Kontakter

Bilder

Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge
Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge
Last ned bilde

Om Coop Norge

Coop Norge
Coop Norge
Østre Aker vei 264
0915 Oslo

https://www.coop.no

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag 1,6 millioner medlemmer/medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

Følg saker fra Coop Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Coop Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Coop Norge

Situasjonen rundt Rognaldsen bakeri31.10.2018 19:49Aktuelt

Fredag 19. oktober ble Rognaldsen bakeri på Lindås stengt av Mattilsynet, før samme tilsyn gjenåpnet deler av bakeriet søndag 21. oktober. Bakeriet er deleid av Coop Norge Industri SA og har levert bakervarer til butikker i Bergen og omegn. Det som er avdekket er graverende og fullstendig uakseptabelt, og Coop Norge SA er svært rystet over Mattilsynet funn. Coop Norge beordret derfor bakeriet stengt med umiddelbar virkning da vi mottok rapporten fra tilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom