Matmerk

Halvveis til målet for 2025: Selger lokalmat for fem milliarder

Del

Den årlige omsetningsundersøkelsen fra Nielsen ScanTrack viser at salget av lokalmat- og drikke i dagligvaremarkedet økte med 30 mill kr og endte på 4,95 mrd kr i 2017. Veksten har flatet noe ut. For første gang på flere år vokser det prosentvise salget av lokal mat og drikke noe mindre enn veksten i dagligvarehandelen generelt.

Utvalg av norske oster. Foto: Lisa Westgård
Utvalg av norske oster. Foto: Lisa Westgård

- Salget av lokalmat i dagligvarekjedene har hatt en betydelig vekst de siste årene, og vi er halvveis til målet på 10 mrd. innen 2025. I tillegg kommer salget av lokalmat på Bondens marked, matfestivaler, spesialforretninger, hoteller og restauranter over hele landet. Vi har en rik matkultur her i landet, og Norge er i ferd med å bli en internasjonal attraktiv matnasjon, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Årets salgstall for dagligvaremarkedet
Lokalmat defineres som «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie”.

  • Lokalmat omsatte for ca. 4,95 mrd de siste 52 uker (per uke 40 2017). 30 mill.kr i økning.
  • Lokalmat økte omsetningen med 0,6% mot tilsvarende periode i fjor.
  • Veksten i dagligvarehandelen totalt er på 1,6%
  • Kjøtt er største kategori
  • Ren fisk øker mest
  • Øl øker fremdeles som kategori

Stort potensiale
I januar i år la Regjeringen frem en strategi for reiselivet, basert på landbrukets- og reindriftens ressurser.

- Turistundersøkelser viser at det er økende etterspørsel etter genuine opplevelser. Nettopp dette Norge kan stille opp med: norske fjorder, nordlyset, friske dyr, lav medisinbruk, dyr på beite samt lokalmat- og drikke med særpreg. Det er dette vi må selge og her ligger det store muligheter, sier statsråd Jon Georg Dale.

Landbruksministeren viser til at det allerede er gjort mye for å fremme norsk mat og reiseliv blant annet den nyetablerte databasen for lokalmat, lokalmat.no.

- Her har vi lagt til rette for at profesjonelle innkjøpere fra ulike bransjer lett kan finne lokalmat til sine kunder. Lokalmat.no har nå registret over 1500 lokalmat- og drikkeprodukter, sier Jon Georg Dale. 

Samarbeid og kvalitet
- Vi vaker rett under en omsetning på 5 milliarder i butikk, så at norsk lokalmat har inntatt folks hjerter og ganer er helt klart! Sammen med sentrale aktører må vi fortsatt samarbeide og legge tilrette infrastrukturen og apparatet rundt slik at lokalmatprodusentene kan konsentrere seg om å gjøre det de er utrolige gode på: lage fantastisk norsk mat og drikke, sier adm.dir Nina Sundqvist i Matmerk.


For å kunne få en reell sammenligning av utviklingen, er salgstallene justert med produktporteføljen hvert år.

2016 2017
Lokalmat, salg i verdi 1000 kroner 4,9 4,95
Vekst prosentvis lokalmat 8,3 % 0,6 %
Vekst prosentvis i DVH generelt 3,1 % 1,6 %

Fakta om undersøkelsen

  • Definisjon: «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie.» Definisjonen er arbeidet fram i samarbeid med dagligvarekjeden og myndighetene.
  • Matmerk og dagligvarekjedene kvalitetssikrer produktene basert som inngår i salgstallene hvert år
  • Nielsen ScanTrack: Utvalgsundersøkelse basert på ukentlig innsamling av POS data i norsk dagligvarehandel

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utvalg av norske oster. Foto: Lisa Westgård
Utvalg av norske oster. Foto: Lisa Westgård
Last ned bilde

Lenker

Om Matmerk

Matmerk
Matmerk
Tollbugt. 32
0157 Oslo

24 14 83 00http://www.matmerk.no/

Matmerk er en uavhengig stiftelse og vårt formål er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon. Dette gjør vi gjennom å arbeide med kvalitetsstyring og kompetanseutvikling i norsk matproduksjon og synliggjøre opprinnelse og kvalitet på norske matprodukter. 

Våre kjerneområder er merkeordningene Nyt Norge, Spesialitet og Beskyttet Betegenelse. Vi har også ansvar for Kvalitetsystemet i landbruket og Inn på tunet.

Følg saker fra Matmerk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Matmerk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Matmerk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom