NorgesEnergi

Halvparten av oss vet ikke hvorfor AMS-målere installeres

Del

I følge en ny undersøkelse svarer over halvparten av strømkundene at de ikke helt skjønner hvorfor de får nye målere i sikringsskapet.

Smarte strømmålere er allerede installert hos 70 prosent av oss. Vi vet bare ikke hvorfor.
Smarte strømmålere er allerede installert hos 70 prosent av oss. Vi vet bare ikke hvorfor.

Myndighetene og nettselskapene har ikke lykkes med å forklare strømkundene hvorfor smarte strømmålere må installeresDet sier leder for privatmarkedet i NorgesEnergi, Geir Jørgensen. NorgesEnergi er en nasjonal strømleverandør for privat- og bedriftsmarkedet og er en av landets ledende lavprisaktør.  

Overraskende tall
Norges vassdrags- og energidirektorat har pålagt nettselskapene å installere smarte strømmålere hos alle innen januar neste år. Så langt rapporteres det at 70 prosent av oss har fått en slik måler på plass i sikringsskapet hjemme. Vvet bare ikke hvorfor. Det overrasker Energi Norge som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for aktører i kraftmarkedet. 

Bransjen og myndighetene har et felles ansvar for å forklare befolkningen hvorfor målerne byttes ut. God kommunikasjon er viktig for en effektiv utrulling med færrest mulig bomturer. Det bidrar til å holde kostnadene nede for både nettselskap og kunder, sier informasjonssjef i Energi Norge Aslak Øverås. 

I følge undersøkelse foretatt av Energi Norge må strømnettet moderniseres for om lag 140 milliarder kroner frem mot 2025 for å møte morgendagens energibehov. Investeringene vil i hovedsak måtte dekkes gjennom økt nettleie 

NVE sier de forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk. 

Nettselskapene gjør en stor jobb for å rulle ut smarte målere, og det installeres nå over 4000 målere hver dag. I utrullingsfasen er det nettselskapene som er kundens første kontaktpunkt ved spørsmål om målerne, de har derfor et ansvar for å gi kundene informasjon om målerne og om utrullingen.Vi forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk, sier Guri Grøtterud som er Seksjonsleder i Seksjon for sluttbrukermarked i NVE.
 

Kunden må inkluderes
Geir Jørgensen iNorgesEnergi sier selskapet er positive til alle tiltak som kan bidra til å redusere folks strømforbruk. Han synes imidlertid det er beklagelig at kundene ikke føler seg godt nok informert om mulighetene som ligger i strømsparing med de nye målerne. 

Vi som strømselskap har i mange år snakket om strømsparing. Det er viktig for miljøet og er i tillegg lønnsomt. Innsikten kundene får i eget forbruk gjennom AMS kan på sikt bidra til reduksjon i forbruk og dermed lavere strømregning. Men det er svært viktig at myndigheter og nettselskaper kommuniserer grunnlaget for beslutningene som er tatt. Det gjør prosessen enklere og skaper minst mulig støy for kundene 

Huseiernes Landsforbund får mange henvendelser fra engasjerte boligeiere om AMS. Mange er usikre på hvorfor de får denne måleren, om de kan nekte installasjon og hvilken nytte de har av den. 

- Landets boligeiere vil gjerne bidra i det grønne skifte. Men når over halvparten av forbrukerne ikke vet hvorfor de får måleren installert, så viser det at det er et stort informasjonsbehov der ute, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. 

FAKTA
 

  • AMS er smarte strømmålere som rapporterer strømforbruket til nettselskapet hver time døgnet gjennom 
  • Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. 
  • NVE har pålagt nettselskapene å stå for installeringen og kostnaden er på om lag 140 milliarder kroner.  
  • Kostnadene må dekkes inn via nettleie, og utgjør alene om lag 300,- per år per målepunkt.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Smarte strømmålere er allerede installert hos 70 prosent av oss. Vi vet bare ikke hvorfor.
Smarte strømmålere er allerede installert hos 70 prosent av oss. Vi vet bare ikke hvorfor.
Last ned bilde
Halvparten av oss vet ikke hvorfor AMS-målere er installert i sikringsskapet.
Halvparten av oss vet ikke hvorfor AMS-målere er installert i sikringsskapet.
Last ned bilde

Lenker

Om NorgesEnergi

NorgesEnergi
NorgesEnergi
Markens gate 34
4612 Kristiandsand S

38 10 00 80http://www.norgesenergi.no

NorgesEnergi er en nasjonal strømleverandør for privat- og bedriftsmarkedet og landets ledende lavprisaktør. Selskapet har siden starten i 1999 kjempet for billig strøm til folket. 

Analyser fra Energibarometeret viser at de fleste som byttet strømleverandør de siste 10 årene, bytter til NorgesEnergi. Våre lave priser er en av årsakene til dette. 

Følg saker fra NorgesEnergi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesEnergi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NorgesEnergi

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom