Medietilsynet

Halvparten av oss mener vi ser falske nyheter ukentlig

Del

55 prosent mener at de ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke opplever som helt sanne. 45 prosent ser nyheter de tror er funnet på eller er bevisst usanne. Dette er tall som kommer fram i en fersk undersøkelse Medietilsynet har gjort for å undersøke omfanget og spredningen av falske nyheter i den norske befolkningen.

– Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter
har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse. Medietilsynet gjør allerede mye på dette feltet. Vi ser på resultatene av undersøkelen med stor interesse og tar dette med oss i det videre arbeidet, sier direktør Tom Thoresen.

Her er en kort presentasjon av hovedfunnene:

Deling av falske nyheter og egen evne til å oppdage dem 

  • 23 prosent av befolkningen har èn eller flere ganger delt en nyhet som de senere fant ut var falsk.
  • 15 prosent har en eller flere ganger delt en nyhet som de visste eller mistenkte var usann.
  • 62 prosent oppgir Facebook som kilde der de oftest ser usann informasjon presentert som nyheter, 21 prosent mener det samme om tradisjonelle medier. Deretter følger søkemotorer med 15 prosent, Youtube med 14 prosent og alternative nyhetsnettsteder med 12 prosent.
  • 47 prosent oppgir at de er ganske sikre eller veldig sikre på at de klarer å oppdage om en nyhet er falsk eller sann. 40 prosent er usikre, mens 14 prosent vet ikke. På spørsmål om andres evne til å oppdage falske eller usanne nyheter, sier 22 prosent at de er ganske eller veldig sikre på at de klarer det. 59 prosent er usikre og 18 prosent vet ikke.
  • Undersøkelsen viser at 63 prosent foretar seg noe for å melde fra eller ettergå informasjonen dersom man mistenker at en nyhet er falsk eller usann. Blant annet oppgir 35 prosent at de gjør et nettsøk, 24 prosent sjekker saken opp mot tradisjonelle medier (eks. NRK, VG, Aftenposten), mens 18 prosent sjekker ved hjelp av faktasjekktjenester. 37 prosent oppgir at de ikke foretar seg noen ting. 

Meninger om ansvar

  • 68 prosent av befolkningen mener tradisjonelle medier har et veldig stort ansvar i å forhindre spredningen av falske nyheter. Deretter følger sosiale medier, regjering, politikere og andre folkevalgte med 49 prosent som mener de har veldig stort ansvar. 27 prosent mener at en selv har et veldig stort ansvar for å hindre spredningen av falske nyheter. 
  • Meninger om hvem som har et  veldig stort ansvar for å øke befolkningens mediekompetanse og kildekritikk fordeles slik: tradisjonelle medier 50 prosent, skole/utdanning 47 prosent og offentlige myndigheter 46 prosent. Videre mener 38 prosent at sosiale medier har et veldig stort ansvar, og 26 prosent mener at ansvaret ligger hos seg selv

Om undersøkelsen  

Medietilsynet har utført undersøkelsen om falske nyheter på oppdrag fra Kulturdepartementet. Sentio Research har gjennomført undersøkelsen over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80 år fra hele Norge. Utvalget er trukket slik at det er representativt for populasjonen med tanke på alder, kjønn og region. Undersøkelsen er utført i mars 2017.  

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet arbeider med veiledning av barn og unge i bruk av digitale medier, aldersgrenser for kinofilm, støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom