Forsvarsbygg

Haakonsvern-kaserne tilpasses allmenn verneplikt

Del

Forsvarsbygg bygger nå nye dusj- og toalettanlegg tilpasset begge kjønn for de vernepliktige på Haakonsvern.

Sanitæranleggene i alle fire etasjene ved kaserne øst på Haakonsvern tilpasses nå dagens allmenne verneplikt der både kvinner og menn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg
Sanitæranleggene i alle fire etasjene ved kaserne øst på Haakonsvern tilpasses nå dagens allmenne verneplikt der både kvinner og menn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg

Prosjektet finansieres direkte av øremerkede midler fra Forsvarsdepartementet, og skal stå ferdig innen utgangen av 2017. 

Mange eldre bygg er ikke tilpasset dagens allmenne verneplikt, der både kvinner og menn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Forsvarsdepartementet har derfor bevilget 10 millioner kroner årlig i fireårsperioden 2017-2020 i øremerkede midler til Forsvarsbygg. Disse pengene skal finansiere prosjekter som raskt kan bedre de vernepliktiges bo- og sanitærforhold ved kasernene landet rundt. 

Godt i gang på Haakonsvern
Det første prosjektet som finansieres av de øremerkede midlene, er godt i gang ved kaserne øst på Haakonsvern. Kasernene ved marinebasen er fra 1960-tallet, fra en tid da nesten alle som tjenestegjorde i Forsvaret var menn.
– Vi river ned alle de gamle sanitæranleggene i fire etasjer, og bygger nye tidsriktige og funksjonelle toalett- og dusjløsninger. De nye anleggene bygges etter såkalt unisex standard. Det vil si at fasilitetene er tilpasset begge kjønn, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Roald Hafsaas.

Mer privatliv
I de nye anleggene bygges det nå egne smårom for hver enkelt dusj og hvert enkelt toalett, med tette vegger fra tak til gulv. Det vil gi den enkelte soldat mer privatliv når de benytter sanitærfasilitetene, enn det var tidligere.
– Det skal bli mer brukervennlig og komfortabelt å benytte de nye fasilitetene. Vi installerer nye dusjer og toaletter, monterer veggplater på veggene og legger varmekabler og vinylbelegg på gulvene. Det blir nøkternt og funksjonelt, sier Hafsaas.  

Ferdig til jul
– Vi fikk satt i gang prosjektet på meget kort varsel. Vi fikk oppdraget rett før sommeren, og startet opp arbeidene i august. Men vi har fullt fokus på å bli ferdige med prosjektet innen utgangen av året. Dette prosjektet blir bra, sier Hafsaas. 

Ti millioner
Prosjektets totale kostnadsramme er på ti millioner kroner; hvorav sju finansieres direkte fra den øremerkede bevilgningen fra Forsvarsdepartementet. 

Innen 2020
I langtidsplanen for Forsvaret (LTP) blir det understreket at det er særlig viktig å ivareta kaserneforhold og personlig bekledning og utrustning. Innen utgangen av 2020 skal "alle kaserner skal være av akseptabel, men nøktern standard likeverdig for,- og tilpasset begge kjønn", heter det i LTP.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 07:00 - 19:00 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller e-post til pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Sanitæranleggene i alle fire etasjene ved kaserne øst på Haakonsvern tilpasses nå dagens allmenne verneplikt der både kvinner og menn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg
Sanitæranleggene i alle fire etasjene ved kaserne øst på Haakonsvern tilpasses nå dagens allmenne verneplikt der både kvinner og menn kalles inn til førstegangstjeneste på like vilkår. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg
Last ned bilde
​Fra venstre: Kenneth Eriksen fra murmester Arthur Thorsen, og prosjektleder i Forsvarsbygg, Roald Hafsaas. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg.
​Fra venstre: Kenneth Eriksen fra murmester Arthur Thorsen, og prosjektleder i Forsvarsbygg, Roald Hafsaas. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg.
Last ned bilde
Hver dusj blir nå bygget inn i små rom med tette vegger, med en tørr sone for å skifte og en våt del for dusj. Dermed vil vil de vernepliktige få mer privatliv og komfort ved dusjing. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg.
Hver dusj blir nå bygget inn i små rom med tette vegger, med en tørr sone for å skifte og en våt del for dusj. Dermed vil vil de vernepliktige få mer privatliv og komfort ved dusjing. Foto: Åsmund V. Sjursen, Forsvarsbygg.
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.