NHO Mat og Drikke

Grensehandelen svekker norsk omstillingsevne

Del

- Den stadig økende grensehandelen er ikke et godt utgangspunkt for den omstillingen norsk økonomi står overfor. Utviklingen burde bekymre regjeringen som stadig snakker om de 200.000 nye arbeidsplassene vi må skape for å sikre velferden for fremtiden, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Grensehandelen økte med 3,9 prosent de siste 12 månedene. Det er en kraftig økning på bakgrunn av allerede rekordhøy grensehandel, og utgjør en vekst på nærmere 600 millioner i kroner og øre. Økningen fra første til andre kvartal 2018 er på hele 10,6 prosent, og grensehandelen representerer nå betydelige 15,1 milliarder i handelslekkasje til Sverige.

Det høye norske avgiftstrykket gjør produksjon og salg av norsk mat- og drikke vesentlig dyrere enn i Sverige. Det medfører en uholdbar konkurranseulempe for norske mat- og drikkeprodusenter, og virker direkte drivende på grensehandelen.

- Økningen i særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer har forsterket konkurranseulempen dramatisk for en stor del av norsk mat- og drikkenæring. Derfor er det i første rekke tidskritisk å reversere avgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2019, sier Brubakk.

Utfordringene forsterkes av 350-kronersgrensen på toll- og avgiftsfri netthandel. Den digitale grensehandelen, der nordmenn handler avgiftsfri brus og godteri på nett fra utenlandske aktører, vokser eksplosivt. Da er det verdt å merke seg at den nettbaserte grensehandelen fra Sverige kommer i tillegg til veksten i grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet. Det finnes i dag ingen oversikt over omfanget av den digitale grensehandelen til og fra Norge.

Både Sveriges statistiske sentralbyrå og Svensk Handel dokumenterer at det nettopp er varene med høye avgifter i Norge og ditto lavere priser i Sverige som er driverne for grensehandelen, nemlig mineralvann, alkohol, tobakk og godteri.

Den svenske nettbutikken Maxgodis meldte nylig om 260 prosent vekst i omsetningen så langt i år. Det ekstremt sterke resultatet til Maxgodis viser hvor lønnsom den tollfrie netthandelen til Norge har blitt for disse varetypene. Det står i grell kontrast til den krevende situasjonen norske produsenter som er rammet av de voldsomme avgiftsøkningene står i.

- Nivået på handelslekkasjen til Sverige er nå så stor at det gir negative strukturelle og langsiktige virkninger for mat- og drikkenæringen i Norge, og krever rask handling fra norske myndigheter, sier Brubakk.

Her har NHO Mat og Drikke samlet tall og fakta om grensehandel

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, og er den femte største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.500 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Foreningen ble etablert i 2015.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

SUKKERAVGIFTEN: Mot 1 milliard i tapte avgiftsinntekter i 2018  14.11.2018 08:13Pressemelding

Som følge av de voldsomme økningene i avgiftene på alkoholfri drikke og sjokolade og sukkervarer fra 1. januar i år, har myndighetene budsjettert med 1,840 mrd kroner i økt avgiftsinntekt for 2018. Statsregnskapet for de tre første kvartalene i år viser at staten kan se mot så mye som én milliard i inntektssvikt. Forklaringen er ikke redusert forbruk men at salget har flyttet seg til avgift- og momsfrie salgskanaler som nett- og grensehandel, mener NHO Mat og Drikke.

Nødvendig med utredning, men det haster8.10.2018 10:51Pressemelding

-Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 pst. i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom