Skogbrand Forsikring

Godt stormen Urd ikke ble så kraftig som forventet - Store skogverdier i Midt-Norge er ikke forsikret mot storm

Del

Midt-Norske skoger har langt dårligere forsikring enn skogene på Østlandet.

Mens forsikringsdekningen for skogfylker på Østlandet ligger mellom 50 og 60% av det produktive arealet, ligger dekningen for fylker i Midt-Norge mellom 12 og 26%.

Statens Naturskadefond avviklet sin stormerstatning for skog i 2005, men fortsatt er det mange skogeiere som ikke er klar over dette. Nå er det bare skogeiere med egen stormforsikring som får erstatning.

Klimaendringer
Varmere, våtere og villere klima gir økt risiko for skogskader. Forskerne kan ikke bekrefte at stormene blir sterkere, men de kan bekrefte at det blir våtere og varmere. Fram mot 2100 kan det forventes nærmere 4 grader høyere vintertemperatur enn i dag i Trøndelag. Nedbøren har allerede økt med ca 20% fra 1900 og forventes å ytterligere øke med ca 10% fram til 2100. Konsekvensene blir en mer ustabil skog når høst- og vinterstormene treffer.

Kontaktperson:
Adm.dir. Per Asbjørn Flugstad
tlf: 482 12 580
e-post: paf@skogbrand.no

Nøkkelord

Om Skogbrand Forsikring

Skogbrand Forsikring
Skogbrand Forsikring
Rådhusgaten 23B
0158 Oslo

http://www.skogbrand.no/

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et selvstendig skadeforsikringsselskap etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Mer enn 40 000 skogeiendommer er forsikret, og det er bare Skogbrand som tilbyr skogforsikring i Norge.

Følg saker fra Skogbrand Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skogbrand Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.