KLP

Godt resultat selv med svak avkastning i kvartalet

Del

- Resultatet til KLPs kunder ble på 3 milliarder kroner i første kvartal - Verdijustert avkastning ble minus 0,4 prosent - KLP vil øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 2,9 milliarder kroner i første kvartal. Sammen med et risikoresultat på 97 millioner kroner gir dette kundene et resultat på 2.976 millioner kroner. Kvartalet var preget av stigende renter og urolige aksjemarkeder. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble minus 0,4 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 1,2 prosent. Investeringer i eiendom og porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall bidro positivt til resultatet i KLP. 

- Opparbeidede reserver fra tidligere sikrer et godt resultat i et kvartal med svak avkastning. Dette viser nytten av å legge til side reserver i gode dager. Vi er veldig godt rustet til å møte nettopp slike svakere perioder uten at våre kunder skal merke dette, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

Øker klimainvesteringer
KLP vil øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året. Selskapet ønsker å øke investeringer selskapet mener har en direkte påvirkning i bærekraftig retning, enten det gjelder direkteinvesteringer i fornybar energi, kommunale utlån, grønne obligasjoner eller flere miljøbygg i eiendomsporteføljen. 

- Vi ønsker med dette å løfte frem utvalgte investeringer ytterligere for å kunne bidra enda sterkere til en bærekraftig utvikling. Ved å sette konkrete mål vil vi vise at KLP har en tydelig ambisjon om å styre kapitalen i en bærekraftig retning, sier Sverre Thornes.

KLPs første investering i 2018 for å nå dette målet var å gå inn som medeier i fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme. Avtalen ble undertegnet i april. KLP er fornøyd med at vi som eiere kan hjelpe selskapet å forsterke sin posisjon som en av markedets ledende aktører innen fjernvarme og kjøling. 

Markedsforhold pensjon
KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen kan ha påvirkning på KLPs markedsposisjon, men effekten antas å være moderat. 

3. mars 2018 ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Organisasjonene skal gi endelig tilbakemelding om de stiller seg bak avtalen innen 1. juli 2018. Pensjonsavtalen innebærer at det skal innføres en ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 1. januar 2020. 

Ny IT-avtale
KLP inngikk i april avtale med Accenture som strategisk samarbeidspartner på IT. Samtidig styrker KLP samarbeidet med Itera som leverandør på digitale kundeløsninger. KLP står foran en omfattende modernisering og omlegging av forsikringssystemene, og det ventes betydelige investeringer på dette området de neste årene. 

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på klp.no 

Nøkkeltall etter første kvartal 2018
Verdijustert kapitalavkastning – 0,4 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,2 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 6,3 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 4,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 650 milliarder kroner 

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom