Avinor

Godt resultat og økt kundetilfredshet i tredje kvartal

Del

Flere passasjerer og økte kommersielle inntekter bidro til en økning i Avinors driftsinntekter i tredje kvartal. Resultat etter skatt ble 704 millioner kroner.

- Det er et tilfredsstillende resultat for Avinor i tredje kvartal. Avinor skal være en konkurransedyktig og kundeorientert virksomhet. Det vil fortsatt være fokus på effektiv drift og kostnadsreduserende tiltak, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Avinors driftsinntekter i tredje kvartal økte med 4,2 prosent til 3 249 millioner kroner mot 3 117 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017. Hovedforklaringen er økte salgs- og leieinntekter innen lufthavnvirksomheten, og både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Trafikkinntektene innen lufthavnvirksomheten økte med 2,1 prosent. Flysikringstjenesten hadde i tredje kvartal en reduksjon i driftsinntektene på 1,7 prosent forårsaket av redusert trafikkvolum og reduserte priser for underveis tjenesten.

Det er oppnådd enighet med de ansattes organisasjoner om at tjenestepensjonsordningen i Statens Pensjonskasse lukkes med virkning fra 1. januar 2019, og innskuddsbasert tjenestepensjon etableres.

Mer fornøyde kunder

I tredje kvartal ble Oslo lufthavn rangert som den 15. beste lufthavn i Europa i kundetilfredshetsundersøkelsen Airport Service Quality (ASQ). Det er den høyeste plasseringen noensinne. Også for konsernets øvrige lufthavner har det vært en god utvikling i kundetilfredsheten de siste årene. ASQ-undersøkelsen er en kundeundersøkelse blant reisende på 111 flyplasser i Europa. Oslo lufthavn har vært deltagende lufthavn i undersøkelsen siden 1999.

Det kinesiske flyselskapet Hainan Airlines åpner våren 2019 en direkterute mellom den kinesiske hovedstaden Beijing og Oslo lufthavn. Den nye ruten er den første direkteruten mellom Kina og Norge.

- En direkteforbindelse mellom Norge og Kina er viktig for norsk eksport- og turistnæring. Avinor er glad for at nok et flyselskap satser på Oslo og Norge, avslutter Falk-Petersen.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom