Godt resultat i tredje kvartal for KLP

Del

- Solid avkastning - God vekst og lønnsomhet i datterselskapene

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef

Avkastningen på kundenes midler ble på 1,5 prosent i tredje kvartal og 4,6 prosent hittil i år. God avkastning i aksjemarkedet og eiendom har bidratt mest til resultatet hittil i år.

– Vi er glade for at vi nok en gang kan legge frem et sterkt resultat. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastning vi har garantert, og våre kostnader er lave. Det skaper verdier for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet
KLP har en god vekst i pensjonskapitalen som forvaltes for kundene på offentlig tjenestepensjon. Det er små bevegelser i kundemassen, men den pågående kommune- og regionreformen kan føre til mindre endringer og selskapet følger dette tett.

KLP satser på digitalisering og robotisering for å møte morgendagens forventninger til gode digitale opplevelser fra eiere, kunder og medlemmer. Målet er å tilby de mest relevante, enkle og effektive digitale tjenester til selskapets kunder. KLP har allerede sett gode resultater fra robotisering.

I bedriftssegmentet er det fortsatt interesse for overgang til innskuddspensjonsordning, og det er gledelig å konstatere at flere av disse velger KLP som leverandør. KLP Bedriftspensjon har også hatt god vekst i porteføljen med pensjonskapitalbevis etter at Forbrukerrådet lanserte pensjonsmodulen "gebyrsjekken" hvor KLP har de laveste kostnadene.

En kommunal pensjonskasse har valgt KLP Forsikringsservice som leverandør av pensjons- og aktuartjenester. Det er den første kunden KLP har vunnet med en ny løsning for selvstendige pensjonskasser.

Vekst i datterselskaper
Datterselskapene i KLP har samlet bidratt med et overskudd på 262 millioner kroner hittil i år. Alle virksomhetene kan vise til god vekst og høy kundetilfredshet.

Norges ledende indeksforvalter
KLP Kapitalforvaltning er Norges ledende indeksforvalter. Veksten i forvaltningskapitalen viser at kundene vektlegger god avkastning, lave kostnader og en klar etisk profil. 65 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder ved utgangen av tredje kvartal. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 5,7 milliarder kroner hittil i år.

Fra 1. november kan norske privatpersoner plassere sparepenger i en ny og forbedret individuell pensjonsspareordning, "nye IPS". Dette er sparing med skattefordel som er øremerket til pensjonstilværelsen. KLP kommer best ut av Finansportalens gebyrsjekk og har de laveste totalkostnadene for sparing i IPS.

Nøkkeltall etter tredje kvartal 2017
Verdijustert kapitalavkastning 4,6 prosent
Bokført kapitalavkastning 3,1 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 23,8 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 12,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 641,5 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom