Godt resultat i første halvår for KLP

Del

- Solid avkastning - God vekst og lønnsomhet i datterselskapene

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef

Avkastningen på kundenes midler ble på 1,3 prosent i andre kvartal og 3,0 prosent hittil i år. God avkastning i aksjemarkedet og eiendom bidro mest til resultatet for første halvår.

– Dette har vært et godt halvår for KLP. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastning vi har garantert, og det danner grunnlag for overskudd vi kan dele med våre kunder og eiere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Mer normal vekst
KLP har en stabil underliggende vekst i pensjonskapitalen som forvaltes for kundene på offentlig tjenestepensjon. Det er små bevegelser i kundemassen, men den pågående kommune- og regionreformen kan føre til endringer og selskapet følger dette tett.

I bedriftssegmentet erfares fortsatt interesse for overgang til innskuddspensjonsordning, og det er gledelig å konstatere at flere av disse velger KLP Bedriftspensjon som leverandør. KLP Bedriftspensjon har også hatt god vekst i porteføljen med pensjonskapitalbevis etter at Forbrukerrådet lanserte pensjonsmodulen "gebyrsjekken" hvor KLP har de laveste kostnadene. 146 nye bedriftskunder har etablert pensjonsavtale i KLP Bedriftspensjon i løpet av første halvår 2017, og vi har mottatt 4 229 pensjonskapitalbevis.

Asker kommunale pensjonskasse har valgt KLP Forsikringsservice som leverandør av pensjons- og aktuartjenester, og er den første kunden som har valgt denne nye løsningen fra KLP.

Ny organisering av IT
KLP vil i løpet av august ha gjennomført ny organisering av selskapets IT-divisjon og etablert en styrket ledergruppe for området.

– Stabile og effektive systemløsninger er en forutsetning for å kunne levere gode kundeløsninger. Med de endringer vi nå har gjort vil vi styrke vår evne til å styre utviklingen av våre systemer med større gjennomføringskraft og med kortere leveringstider. Det vil våre kunder ha glede av fremover, sier Sverre Thornes.

Nye 200 millioner i utviklingsland
KLP investerer 200 millioner kroner (25 mill. US dollar) i et internasjonalt fond som investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

– Økt energitilgang er en forutsetning for god økonomisk utvikling i utviklingsland. I mange av disse landene er nye kullkraftverk en nærliggende kilde til energi. Derfor er det viktig at vi bidrar til at det er de fornybare energikildene som utvikles for å unngå ytterligere klimagassutslipp, sier Sverre Thornes.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter andre kvartal 2017
Verdijustert kapitalavkastning 3,0 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,5 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 14,9 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 8,5 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 628 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Fakta om KLP:
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til de fleste av landets kommuner, helseforetak og offentlige bedrifter

KLP-konsernet leverer også produkter innen pensjon og pensjonskassetjenester, bank, skadeforsikring, kapitalforvaltning og eiendom. KLP Eiendom er blant de største eiendomsbesitterne i Norden.

KLP er et gjensidig eid selskap. Derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere.

Konsernets forvaltningskapital utgjør 628 milliarder kroner per første halvår 2017 og selskapet har cirka 950 ansatte.

Bilder

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom