KLP

Godt kvartalsresultat for KLP

Del

God avkastning til tross for urolige aksjemarkeder. Soliditet til å møte utfordrende kapitalmarkeder. Vekst i datterselskapene.

Avkastningen på kundenes midler ble på 1,7 prosent i andre kvartal og 2,7 prosent hittil i år. God avkastning i rentemarkedet og eiendom bidro mest til resultatet for første halvår.

– KLP leverer god avkastning til tross for urolige aksjemarkeder og lavt rentenivå. Vi har forberedt oss på slike krevende markeder ved å bygge opp soliditet i gode år. Dette har vi fått uttelling for i første halvår, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Sterkt vekst, stabilt marked
KLP har hatt en betydelig vekst i antall nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. Markedssituasjonen innen offentlig tjenestepensjon oppleves nå som mer stabil. Den pågående kommunereformen kan påvirke KLPs kundemasse, og selskapet følger dette tett.

Solvens II-regelverket gjelder fra 01.01.2016 med innføringen av Finansforetaksloven og tilhørende forskrifter. Kapitalkravene under det nye regelverket er strengere enn tidligere, men KLP oppfyller kravene med god margin, selv uten bruk av overgangsregler og uten tilpasninger i risikotakningen.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter andre kvartal 2016
Verdijustert kapitalavkastning 2,7 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,2 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 17,9 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 7,9 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 577 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør finans Oliver Siem, tlf 93 43 18 20

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom