KLP

Godt kunderesultat i første halvår

Del

- Resultatet til KLPs kunder ble på 5,2 milliarder kroner i første halvår - Verdijustert avkastning ble 1,3 prosent - Lansert Norges første svanemerkede fond

Konsernsjef
Konsernsjef

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 5,2 milliarder kroner i første halvår. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 1,3 prosent i første halvår, mens den bokførte avkastningen endte på 2,3 prosent. Investeringer i eiendom og porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall bidro positivt til resultatet i KLP. 

- Opparbeidede reserver fra tidligere sikrer et godt kunderesultat i et halvår med moderat avkastning. Dette viser nytten av å legge til side reserver i gode dager. Vi er veldig godt rustet til å møte nettopp slike svakere perioder uten at våre kunder skal merke dette, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

Markedsforhold pensjon
KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen antas å ha en beskjeden effekt på KLPs kundemasse. 

I mars ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. I juni ble det klart at alle arbeidstakerorganisasjonene har sagt ja til avtalen. Departementet vil nå utarbeide et høringsnotat, som vil bli sendt ut høsten 2018, med forslag til nødvendige lovendringer. 

Inn i vindkraft og skogfond
KLP fortsetter å øke satsingen på klimavennlige investeringer. I juni gikk KLP inn som eier både i svensk vindkraft og et svensk skogfond. 

KLP vil eie 30 prosent av aksjene i vindkraftselskapet Stena Renewable AB og investeringen er på ca 650 millioner svenske kroner. Det planlegges å øke denne investeringen til 1,5 milliarder svenske kroner innen 2021 i tråd med selskapets vekstplaner. 

KLP gikk inn som eier i det svenske skogfondet Silvestica Green Forest AB, som skal kjøpe opp flere skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum. KLP har mulighet til å øke sin eierandel i Silvestica ved senere oppkjøp slik at investeringen kan bli opp mot 1,5 milliarder svenske kroner.

KLP har investert 75 millioner kroner i SINTEFs Venture V, som i særlig grad vil investere i små gründerbedrifter som springer ut av forsknings- og utviklingsmiljøet i Trondheim. KLP vil med dette øke sine investeringer i selskaper som ikke er børsnoterte, med målsettingen om å bidra til fremveksten av nye verdiskapende arbeidsplasser i samarbeid med våre fremste fagmiljøer.

Norges første svanemerkede fond
KLP lanserte i juni Norges første svanemerkede fond. Fondet investerer i de selskapene som scorer godt på samfunnsansvar, og har enda strengere ekskluderingskriterier enn øvrige KLP-fond for fossil energi og våpen. 

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på klp.no 

Nøkkeltall etter andre kvartal 2018
Verdijustert kapitalavkastning 1,3 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,3 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 22,0 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 9,0 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 669 milliarder kroner 

For mer informasjon kontakt:      

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Konsernsjef
Konsernsjef
Last ned bilde
KLP-Huset, Bjørvika
KLP-Huset, Bjørvika
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom