Posten Norge

Godt forslag tilpasset en digital tid

Del

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i postloven. Forslaget innebærer at det åpnes for å redusere omdelingsfrekvensen av post fra fem dager i uken til omdeling annen hver dag i hele landet. Bakgrunnen er digitaliseringen som gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester som igjen gir tiltagende fall i brevvolumene.

Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka - slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager. Foto: Tore Oksnes
Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka - slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager. Foto: Tore Oksnes

Posten Norge har bedt om endringer i rammebetingelsene for å få fleksibilitet til å tilpasse omdelingsnettet i takt med markedsutviklingen.

- De foreslåtte endringene i rammebetingelsene er bedre tilpasset markedssituasjonen og legger grunnlaget for å dekke folks basisbehov for postsendinger. Samtidig vil Posten fortsette å utvikle sitt tjenestetilbud tilpasset økt ehandel og digitale muligheter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.  

Posten har tidligere varslet at neste naturlige steg i markedstilpasningen av posttilbudet vil være færre omdelingsdager.  Dette fremkom blant annet av Stortingsmelding 31 (2015-2016) «Postsektoren i endring» som ble behandlet i Stortinget høsten 2016.

Rapport bekrefter behovet
Samferdselsdepartementets forslag bygger på en rapport utarbeidet av Copenhagen Economics (CE). CE konkluderer med at Postens innspill om 2,5 omdelingsdager er rimelig og at selskapets bedriftsøkonomisk optimale distribusjonsfrekvens i 2018 ville vært 2,5 dager i stedet for de fem dagene som er pålagt gjennom dagens rammebetingelser. Konklusjonen baseres både på en erkjennelse av at kostnadsbesparelsene mer enn veier opp for inntektstapene av en slik omlegging, og gjennom å se til de omfattende endringene som gjøres i flere av våre naboland.

I tillegg kommer det faktum at Norge har både mer kostnadskrevende geografiske forhold for distribusjon og lavere befolkningstetthet enn mange andre land. CE bekrefter at modellen Posten bruker er i tråd med internasjonale retningslinjer og at Postens modell er mer omfattende enn i mange andre land.

Posten vil nå gjennomgå Samferdselsdepartementets forslag til endringer i postloven og gi sitt høringssvar innen fristen 6. april.

Les Samferdselsdepartementets forslag her.

Kontakter

Bilder

Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka - slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager. Foto: Tore Oksnes
Posten leverer pakker og brev over hele landet fem dager i uka - slik Ole Hætta i Kautokeino gjør her. I fremtiden kan behovet gjøre at det blir færre omdelingsdager. Foto: Tore Oksnes
Last ned bilde

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

22 03 00 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.