Sparebanken Vest

Godt bankresultat med Norges beste kundeservice

Del

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 1.844 millioner kroner i 2017 og 150 millioner kroner foreslås utdelt til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet.

I løpet av 2017 fikk Sparebanken Vest 12.795 nye personkunder og 2.170 nye bedriftskunder.

- Gjennom 2017 har vi jobbet målrettet med å posisjonere Sparebanken Vest som «Familiebanken». Det er spesielt gledelig at vi har fått nær 4.500 nye kunder under 18 år, noe som tilsvarer en økning på nesten 24 prosent i forhold til 2016, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Digital selvbetjening, personlig rådgivning og Norges beste kundeservice
De siste tre årene har mobilbanken økt fra omkring en million til over 2,5 millioner månedlige pålogginger, samtidig som nettbanken har ligget stabilt rundt 800.000.

- Vi ønsker å anvende den digitale plattformen til å fjerne friksjon i vår kontakt med kundene. Kundene ønsker i større grad å være selvbetjente, og da må vi tilby funksjonalitet i våre digitale kanaler som gir merverdi. Nå er for eksempel fire av seks sperringer av kort selvbetjent. Denne type selvbetjening gir økt trygghet for kundene når det gjelder potensiell svindel med kort, samtidig som det reduserer bankens økonomiske risiko for erstatninger, forklarer Jan Erik Kjerpeseth.

Konsernsjefen trekker videre frem at Sparebanken Vest skal være en digitalisert bank med personlig signatur. I 2015 var omkring fem prosent av Sparebanken Vest sine kunder innom et kontor, mens det i 2017 var under to prosent.

Fjoråret viste også en reduksjon i tallet på manuelle skranketransaksjoner på over 70 %. Men samtidig: I 2017 ble det i bankens 34 kontorer gjennomført over 46.000 komplette kundemøter, der alle aspekter ved kundens økonomi blir gjennomgått. I tillegg til at kundene verdsetter fysiske møter ved viktige livshendelser, vant også bankens kundesenter nylig Kantar TNS årlige kundeservicepris for beste service av alle de norske bankene i 2017.

- Vi må være en helt digital bank i brukeropplevelse, organisering og kultur. Den fysiske kontakten vil i fremtiden primært dreie seg om rådgivning, ikke transaksjoner. Vi vil nok møte kundene sjeldnere, men hvert møte skal være mer verdifullt for kunden, sier Kjerpeseth.

Gjennom 2017 har nettbank og mobilbank også tatt av som rene salgskanaler.
- Andelen avtaler om sparing i fond som kundene har kjøpt gjennom selvbetjente kanaler, økte med 73 prosent fra 2016 til 2017. Videre har det digitale salget av skadeforsikring økt med 44 prosent. Dette beviser at enkle og gode digitale løsninger er salgsutløsende, og denne type løsninger er noe vi vil fortsette å introdusere i 2018, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Godt kredittarbeid ga lave tap
Stram styring, god kredittkvalitet og lav eksponering i konjunkturutsatte næringer har medført lave tap for banken de siste årene. Sparebanken Vest hadde i 2017 nedskrivninger på utlån og garantier på 33 millioner kroner (39 millioner kroner, men korrigert for salg av overvåkningsportefølje er sammenlignbare tall 97 millioner kroner).

150 millioner kroner i samfunnsutbytte
Resultat per egenkapitalbevis var i 2017 5,42 kroner mot 6,24 kroner i 2016. Styret foreslår overfor generalforsamlingen et utbytte på 3,75 (4,50) kroner per egenkapitalbevis.

Videre foreslår styret at 150 (100) millioner kroner går til utdeling av allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Samlet sett innebærer dette at Sparebanken Vest i morbanken vil holde tilbake 71,1 % (75,6 %) av overskuddet for 2017.

HOVEDTALL 2017 (2016 I PARENTES):
Resultat før skatt: 1.844 MNOK (1.615 MNOK, inkl. engangseffekter 1.956 MNOK)
Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis: 5,42 kr (6,24 kr)
Rentenetto: 1,50 % (1,47 %)
Kostnadsprosent: 44,2 % (39,7 %)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,0 % (13,1 % inkl. engangseffekter)
Ren kjernekapitaldekning (Basel I gulv): 15,0 % (14,9 %)

HOVEDTALL FJERDE KVARTAL 2017 (2016 I PARENTES):
Resultat før skatt: 463 MNOK (361 MNOK)
Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis: 1,36 kr (1,08 kr)
Rentenetto (annualisert): 1,51 % (1,43 %)
Kostnadsprosent: 48,3 % (50,5 %)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,6 % (8,6 %)

Se vedlagte rapport for ytterligere informasjon.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, Sparebanken Vest (Foto: Studio 1 Fotografene)
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, Sparebanken Vest (Foto: Studio 1 Fotografene)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 270.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom