Utdanningsdirektoratet

Gode resultater i engelsk

Del

Årets tiendeklassinger får en snittkarakter på 3,8 til engelskeksamen. Det er 0,3 karakterpoeng høyere enn i fjor.

I dag publiserer vi en foreløpig karakterstatistikk fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring våren 2017. Det er små forskjeller fra i fjor, med unntak av engelskeksamen på 10. trinn og i programfag for matematikk i videregående opplæring.

Høyere karaktersnitt på årets engelskeksamen

Årets 10. klassekull oppnår gode resultater på årets engelskeksamen og får et høyere karaktersnitt i år enn i fjor.

- Vi vet ikke sikkert hvorfor gjennomsnittet er høyere enn i fjor, men vi ser fra sensuren at mange elever har svart godt på oppgaven som ble gitt. Temaet for årets oppgave handler om hvordan vi kommuniserer online og offline. Det ser ut som at dette var noe mange elever klarte å skrive noe om, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Hedda Huse.

Det er også færre elever som får karakteren 1 og 2.

- Vi er opptatt av at eksamen skal gi alle elever, uansett nivå, mulighet til å vise det de kan, sier Huse.

Færre får lavere karakterer i matematikk

Eksamensresultatene fra matematikk i grunnskolen viser at færre elever får karakteren 1 eller 2 sammenlignet med i fjor. Andelen er gått ned fra 29 til 23 prosent.

– Dette er gode nyheter. Regjeringen har satset mye på regning og matematikk i skolen, og disse resultatene tyder på at vi er på rett vei. Samtidig må vi jobbe for at enda færre havner på de laveste nivåene, fordi disse elevene vil slite med å fullføre videregående og klare seg i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Bedre karakterer i programfag matematikk

I videregående er det generelt små endringer i årets snittkarakterer, men i programfagene i matematikk er de foreløpige snittkarakterene 0,4 karakterpoeng høyere enn i fjor.

- Vi vet ikke om denne endringen skyldes at årets elever presterer bedre enn fjorårets, eller om det fordi eksamensoppgavene varierer noe fra år til år. I etterkant av eksamen vurderer vi hvordan elevene har mestret årets oppgaver, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Hedda Huse.

Hva sier eksamensresultatene noe om?

Eksamenskarakteren er et uttrykk for kompetansen eleven har vist på eksamen. Fordi oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Derfor kan vi ikke sammenligne eksamensresultatene fra år til år. 

Nasjonale tall og tall fra fylkene på udir.no 

På nettsidene våre har vi publisert foreløpig karaktersnitt og karakterfordeling. Tallene gjelder både offentlige og private skoler. Privatister er inkludert i tallene.

Se udir.no/eksamenskarakterer.

Nøkkelord

Kontakter

Stine GrimsrudKontakt meg om statistikk, elevundersøkelsen, læringsmiljø og mobbing.

971 94 250sgr@udir.no

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom