Agder Energi

Gode resultater for Agder Energi

Del

Høy produksjon og gode priser i kraftmarkedet ga et underliggende resultat etter skatt på 612 millioner kroner pr. tredje kvartal 2018, som er en bedring fra 577 millioner kroner på samme tid i fjor.

Votna dam i Finndølavassdraget i Fyresdal. Foto: Jon Anders Skau, Agder Energi
Votna dam i Finndølavassdraget i Fyresdal. Foto: Jon Anders Skau, Agder Energi

- Vi er godt fornøyde med resultatene vi har oppnådd. De siste månedene har vært innholdsrike for oss, og jeg er stolt av innsatsen til de ansatte, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

I tredje kvartal produserte Agder Energi 6.333 gigawattimer (GWh) ren energi, som tilsvarer forbruket til nærmere 317.000 boliger. I samme periode i 2017 var vannkraftproduksjonen 6.300 GWh.

Spotprisen på strøm var i gjennomsnitt 40,5 øre for kilowattimen (kWh), i tredje kvartal 2017 var den på 26,3 øre per kWh. Det er en økning på 54 prosent.

Internasjonal innovasjonspris
I september mottok Agder Energi og Microsoft prisen "Innovative Star of Energy Efficiency" av det globale nettverket Alliance to Save Energy. Agder Energi og Microsoft jobber for å utvikle fremtidens strømnett, som på sikt vil redusere investeringskostnadene. Prisen er delt ut i 26 år, og tidligere vinnere inkluderer blant andre IBM, Elon Musk, Schneider Electric, Lockheed Martin og Whirlpool.

Strøm til cruiseskip
Agder Energi Nett har bidratt til å bygge Europas største landstrømanlegg i Kristiansand. Anlegget er det første i Norge som er tilpasset cruiseskipene som kommer til byen.

- Elektrifiseringen av cruisehavnen viser at Agder Energi Nett er offensiv og langt fremme i arbeidet med å elektrifisere samfunnet. Nå kan selv de største cruiseskipene slå av motoren i havn og ta i bruk elektrisk kraft i stedet, sier Nysted.

Ekstremværet "Knud"
I september rammet ekstremværet "Knud" Agder og førte til at rundt 77.500 av kundene var uten strøm. Mange av strømbruddene skyldes trær utenfor ryddebeltet som veltet over strømlinjene. Nettselskapet har aldri hatt en så omfattende feilsituasjon.

 - Vårt oppdrag er å levere strøm til samfunnet, og vi jobber hele tiden for å redusere konsekvensene av strømbrudd. I tillegg til regelmessig vedlikehold av strømnettet, har vi satt i gang flere tiltak, både økt skogshogst og tekniske oppgraderinger i strømnettet, sier Nysted.

Fremtidsutsikter
Ved utgangen av kvartalet hadde Agder Energi en litt høyere ressursbeholdning, det vil si vann og snø, enn normalt.

- Med normale nedbørsmengder fremover forventer vi at vannkraftproduksjonen fortsatt vil være høy, sier Nysted.  

Nettselskapets resultat er betydelig påvirket av det kraftige snøfallet i januar og ekstremværet "Knud" i september. Disse to hendelsene har gitt ekstrakostnader på over 200 millioner kroner, og det forventes derfor et vesentlig lavere resultat for nettselskapet i 2018.

Kontaktperson:

Konsernsjef Tom Nysted
Mobil 913 21 100

FAKTA:
Se kvartalsrapport 3 2018 for mer detaljerte opplysninger

Bilder

Votna dam i Finndølavassdraget i Fyresdal. Foto: Jon Anders Skau, Agder Energi
Votna dam i Finndølavassdraget i Fyresdal. Foto: Jon Anders Skau, Agder Energi
Last ned bilde

Dokumenter

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

38 60 70 00http://www.ae.no

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg saker fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi

Viktigere vannkraft med riktigere skatt25.4.2019 08:11:42 CESTDebattinnlegg

Reaksjonene på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft viser at nordmenn flest ikke uten videre er villig til å gi slipp på mer uberørt natur, heller ikke når det skjer for å produsere strøm som skal bidra til lavere klimagassutslipp. Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraft gir færre naturinngrep enn vindkraft, men dagens skatteregime fremmer ikke slike tiltak; - vann skattes langt hardere enn vind.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom