Mattilsynet

Gode hygienerutiner hos lokalmatprodusenter av ost og melkeprodukter

Del

Mattilsynet har vurdert rutiner for produksjon, hygiene og merking hos 141 lokalmatprodusenter av ost og melkeprodukter. Resultatet viser at bransjen generelt har gode rutiner og kontroll, men en tredjedel fikk likevel merknader.

Norsk lokalmat er i verdensklasse, og blant de mest kjente er norske oster. (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Norsk lokalmat er i verdensklasse, og blant de mest kjente er norske oster. (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).

Lokalmat er i vekst, og kvalitetsmat fra bygd og by etterspørres i stadig økende grad av forbrukere. At Norge klarer å lage mat på øverste hylle ble sist bevist under Oste-VM i Bergen, hvor flere norske oster ble vurdert til å være blant verdens beste. Med økende produksjon kommer også behovet for kontroll med mattryggheten. I tillegg er det behov for regelmessig tilsyn med animalsk mat. Produksjon av denne typen mat må foregå under egnede forhold, for at produktene skal bli trygge. I 2018 kontrollerte Mattilsynet lokalprodusenter av ost og melkeprodukter over hele landet. 67 prosent av virksomhetene fikk ingen, eller kun mindre merknader.

- Vår konklusjon er at status i bransjen generelt er god i forhold til rutiner for hygiene og produksjon. Vi ser at denne delen av lokalmatnæringen deler informasjon og kunnskap og holder jevnlige kurs. Det er en etablert bransjeretningslinje som skal sikre at kravene i hygieneregelverket følges, og mange virksomheter bruker disse. Dette gir ringvirkninger. God kompetanse er nødvendig for å sikre produksjon av tryggere produkter, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

God kontroll og kompetanse, men noen mangler
I tilsynsprosjektet har Mattilsynet sjekket om virksomhetene hadde god kontroll med viktige trinn i produksjonsprosessen som; kvalitet på rå melk, god kontroll med syrning og andre viktige ystetekniske trinn, prøvetaking, tilpassede lokaler og utstyr, reinhold, personlig hygiene og trygt drikkevann. Det ble også sett på merking av produktene.
Mattilsynet fant forhold som burde utbedres hos 33 prosent av virksomhetene. Det er spesielt behov for å forbedre internkontroll, rutiner for prøvetaking av produkter og miljø, og merking av produktene. En virksomhet ble stengt etter tilsynet som følge av utrygge produkter.

Enkelte melkeprodukter er forbundet med høy risiko for sykdom om produktene spises av sårbare grupper som barn, skrøpelige eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Derfor advarer Mattilsynet sårbare grupper mot å spise produkter laget av rå melk og myke oster.

Kontakter

Bilder

Norsk lokalmat er i verdensklasse, og blant de mest kjente er norske oster. (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Norsk lokalmat er i verdensklasse, og blant de mest kjente er norske oster. (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom