Mattilsynet

God kalvevelferd i norske fjøs

Del

Kalver i norsk melkeproduksjonen har det i hovedsak bra, men det er rom for forbedringer, mener Mattilsynet. I 2016 gjennomførte Mattilsynet et stort tilsynsprosjekt i 912 tilfeldig utvalgte besetninger over hele landet, og rapporten ble publisert i dag.

Ku og kalv sammen i en ren og lun kalvingsbinge. Foto: Mattilsynet
Ku og kalv sammen i en ren og lun kalvingsbinge. Foto: Mattilsynet

Mattilsynets inspektører førte tilsyn med 10 sjekkpunkter som har stor betydning for kalvenes velferd. Blant annet ble oppstalling, tildeling av råmelk, fôr og vann, tilsyn og stell undersøkt.

I nesten to tredeler av dyreholdene var det ingen regelbrudd. Kalvene hadde en oppholdsplass som tilfredsstiller kravene i regelverket, de fikk nok råmelk, fôr og vann, og de fikk godt nok stell.

 -Selv om en av tre dyreholdere ikke overholdt alle kravene, fant Mattilsynet få alvorlige brudd på regelverket. De vanligste regelbruddene gjaldt kalvens liggeplass og tilgang på drikkevann, sier Torunn Knævelsrud, leder av seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Kalvene må få nok råmelk, fôr og drikkevann
Tilstrekkelige mengder råmelk, fôr og drikkevann er viktig for kalven. Råmelk er nødvendig for å beskytte spekalven mot infeksjoner. Kalver som er tørste eller sultne over tid, har det ikke bra. Nok drikkevann er også viktig for opptaket av grovfôr. God fôring gir robuste dyr med bedre helse, også på lang sikt. Det er viktig at kalven kan drikke vann når den er tørst, selv om den får melk.

Mattilsynet fant at i 8 % av besetningene hadde ikke alle kalvene tilgang til nok drikkevann. 

-Nok råmelk, nok fôr av god nok kvalitet og tilgang til rent drikkevann er helt grunnleggende for kalvens helse og velferd. Dersom kalvene ikke får det fôret og vannet de trenger, kan det være alvorlige brudd på regelverket, sier Torunn Knævelsrud.

 Kalvene må ha en lun og tørr liggeplass for å holde seg friske
Mattilsynet fant at i 31 % av besetningene hadde ikke alle kalvene en lun, myk og varm liggeplass. I noen dyrehold var det for dårlig renhold, slik at kalvene ble våte og skitne. I enkelte besetninger var liggearealet i fellesbingene for lite til at alle kalvene kunne ligge samtidig. I noen få besetninger var kalvene bundet eller hadde for liten plass. Det er viktig for kalvens trivsel å kunne bevege seg naturlig, utføre kroppspleie, og legge og reise seg normalt. Normal aktivitet har også betydning for utvikling av kalvens skjelett og muskulatur.

I to besetninger var regelbruddet som gjaldt oppbinding av kalv så alvorlig at Mattilsynet ga bonden et overtredelsesgebyr.

 Kalver som er over åtte uker, skal ikke stå i enkeltbinge
Kalver er sosiale dyr, og det er forbudt å la kalver stå i enkeltbinger når de er eldre enn åtte uker. Mattilsynet fant få brudd på denne regelen, men i to tilfeller ble bonden pålagt å bedre forholdene for kalvene umiddelbart.

 Kalvingsbinger er best for kalven og kua
Det er fortsatt ikke alle løsdriftsfjøs som har mange nok kalvingsbinger. I slike fjøs skjer derfor en del fødsler i løsdriften, noe som gir en stor risiko for helsa til kalven. Det er i tillegg stressende for kua å føde i løsdriften uten å være skjermet fra de andre kyrne.

 - Regelverket for hold av kalv skal sikre kalvene en god start på livet. Funnene i prosjektet tyder på at hvis bonden følger regelverket og sørger for god velferd for kalvene, kan kalvedødeligheten i besetningen bli lavere, avslutter seksjonssjef Torunn Knævelsrud. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ku og kalv sammen i en ren og lun kalvingsbinge. Foto: Mattilsynet
Ku og kalv sammen i en ren og lun kalvingsbinge. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
Kalver er sosiale dyr som liker å være sammen med andre kalver eller kyr. Foto: Mattilsynet
Kalver er sosiale dyr som liker å være sammen med andre kalver eller kyr. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
En lun, ren og myk liggeplass gjør at kalvene trives. Foto: Mattilsynet
En lun, ren og myk liggeplass gjør at kalvene trives. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
Kalver må ha tilgang til rent drikkevann. Foto: Mattilsynet
Kalver må ha tilgang til rent drikkevann. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom