Glass og Fasadeforeningen

God erfaring med «garantiforsikring»

Del

«GF Forsikring» lanserte tidligere i år en byggsikkerhetsgarantiforsikring. Noractor AS er blant de første som har benyttet ordningen. Pareto kommer til Fagdagen i Trondheim for å fortelle mer om tilbudet.

Ved inngåelse av entrepriseavtaler krever kunder eller leverandører ofte en form for garanti. I august lanserte Glass og Fasadeforeningen, i samarbeid med forsikringsleverandør Pareto, et nytt forsikringsprodukt som kommer til anvendelsen ved inngåelse av entreprisekontrakter. Dersom man benytter denne nye byggsikkerhetsgarantiforsikringen slipper bedriften å stille pant og på den måten binde opp midler.

Noractor er et av selskapene som har benyttet tilbudet.

– Hva er dere umiddelbar kommentar til produktet/tjenesten?

– Det enkelt og raskt å bruke, spesielt på små kontraktsbeløp der det kreves bankgaranti, sier Signy Lønning Kristiansen

– Er det så mye rimeligere enn bankgaranti som det reklameres for?

– Det er mye penger å spare på gebyrer. På små bankgarantier er det minstebeløp på gebyr og summen av disse i en garantiperiode på 5 år blir høyere enn garantibeløpet, sier Kristiansen.

– Hvilke garantier og for hvilke typer entrepriser har dere benyttet?

–Vi har benyttet reklamasjonsgaranti, inkludert garanti på 10 % av entreprisebeløpet i byggeperioden.

– Hvordan blir dette mottatt hos entreprenørene/kunde?

– Vå kunde var nok litt skeptisk i utgangspuntket, men etter at vi oversendte vilkårene for garantiforsikringen forsto kunden at dette var like bra som bankgaranti.

Fordelene med å bruke dette nye forsikringsproduktet er at vi slipper å stille pant og vi binder dermed ikke opp midler. Dette kan vi anbefale,  avslutter Kristiansen.

Svein-Tore Mersland fra GF Forsikring/Pareto kommer til Fagdagen 2016 – Trondheim for å forteller mer om forsikringen. Han skal både ha foredrag med tittel « Dropp dyr bankgaranti, bruk vår nye garantiforsikring isteden» og han vil være tilgjengelig på Glass og Fasadeforeningens informasjonsstand.

Fakta

”Utførelsesgaranti”som entreprenører og leverandører ofte møter krav om.  Den sikrer at de oppfyller sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren i bygge- eller industriprosjekt. Garantien kompenserer en oppdragsgiver for feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstilling hvis leverandøren får økonomiske problemer.

For øvrig sikrer garantien at leveransen blir fullført selv om leverandøren går konkurs.

”Reklamasjonsgaranti”  - når en byggentreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en reklamasjonstid, som kan strekke seg over flere år. Reklamasjonstidsgarantien sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden.

Byggsikkerhetsgarantiforsikring er nå et eget produkt for byggbransjen, og som er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser  i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført.

Garantien dekker to typer entrepriser

Profesjonell entreprise:Det er full avtalefrihet mellom kontraktsparter hvor ingen er forbrukere.

Ved mangel av øvrige kontraktsdokumenter vil en domstol forholde seg til ”ulovfestet entrepriserett” som vil delvis kunne sammenliknes med grunnprinsippene som følges av Norsk Standards kontrakter (NS kontrakter).

Forbrukerentreprise:I henhold til ”Bustadsoppføringslova” plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelde frem til 5 år etter overtakelsen og svare til 3-10% av entreprisen.

For krav gjort gjeldende etter overtakelsen, skal garantien kun utgjøre 5% av entreprisen.

Det foreligger ingen plikt for forbrukeren å betale noe før entreprenøren fremlegger bevis for at slik garanti er avtalt med garantisten.

Ta kontakt med GF Forsikring sitt forsikringskontor dersom du ønsker mere informasjon om denne meget konkurransedyktige ordningen – tilgjengelig for deg som GF-medlem!.

Tlf.:  916 48 970

Kontaktperson:

Epost: glatre@pareto.no

Bilder

Om Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

47 47 47 05http://www.glassportal.no

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Følg saker fra Glass og Fasadeforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Glass og Fasadeforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Glass og Fasadeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom