AMJ Norge

Globale konflikter og behovet for rettferdighet

Del

Ahmadiyya-muslimene i Norge; også kjent som «Muslimer for Fred» med motto: «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen» arrangerer sin første nordiske fredskonferanse på Furuset moské, den 20. september 2018 der representanter fra 17 land i verden vil være tilstede.

Åndelig overhode for verdensomspennende ahmadiyyamuslimene; Hadrat Mirza Masroor Ahmadadvarer mot en ny verdenskrig og oppfordrer verdensledere til reduksjon av våpenhandel og maner til brobyggende og konstruktiv dialog med offervilje slik at det skapes en bedre verden for hele menneskeheten der likeverd er i fokus.

«Istedenfor å reise vegger av hat som holder oss fra hverandre, bør vi bygge broer av kjærlighet som bringer oss nærmere og forener menneskeheten».

Arrangementet vil belyse noen av de globale utfordringer, problemer og kritiske hendelser den seneste tiden, som truer menneskehetens harmoniske sameksistens. Et av formålene med fredskonferansen er å igangsette en prosess hos den enkelte og dermed engasjere deltakerne til aktivt å arbeide for fred, dialog, forsoning mellom forskjellige mennesker i samfunnet og streben etter for å skape et bedre samfunn.

Programmet består av taler fra følgende prominente gjester:

  • Kjell Magne Bondevik; Tidligere statsminister og nå Executive Chairman for The Oslo Center for Peace, Human Rights and Democracy
  • Henrik Syse, seniorforsker ved Peace Research Institute (PRIO)
  • Sven Mollekleiv; Ærespresident for Norges Røde Kors og senior visepresident ved DNV GL
  • Ed Brown; Generalsekretær i Stefanusalliansen, tidligere rådgiver i den norske Helsingfors-komiteen og koordinator for IppFoRB
  • Ulf Boström; Politisjef for integrasjonsavdelingen i Gøteborg
  • Azhar Haneef; Visepresident og imam ved Ahmadiyya Muslim Community USA

For de som ikke har anledning til å besøke oss, men ønsker å følge med på fredskonferansen vil denne bli direktesendt på www.fredskonferansen.no

Ahmadiyya-muslimene avholder også sin førstenordiske konferanse (Nordic Jalsa), som vil samle opp mot to tusen medlemmer bosatt i hele Norden.I tillegg kommer også medlemmer fra USA, Canada, andre land i Europa og Afrika.

Formålet med konferansen (Jalsa) er å forårsake en åndelig positiv endring i ens indre, å utvikle innbyrdes kjærlighet, styrke fellesskapet og brorskap samt tilførsel av ny kunnskap.

På konferansen (Jalsa) vil Oslo sin ordfører; Marianne Borgen være årets hovedgjest.

For de som ikke har anledning til å besøke oss, men ønsker å følge med på vår konferanse (Jalsa) vil denne bli direktesendt på www.ahmadiyya.no.

 

Vennlig hilsen

AMJ Norge (Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge)

---

Twitter: @AMJ_Norge / @Furusetmoske

Facebook: facebook.com/amjnorge /facebook.com/furusetmoske

YouTube: youtube.com/user/JalsaNorway

Instagram: instagram.com/amjnorge/

Web: ahmadiyya.no / fredskonferansen.no / thepathwaytopeace.com/

Om AMJ Norge

AMJ Norge
AMJ Norge
Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

+47 412 35 366http://ahmadiyya.no/