Global Maritime

Global Maritime leverer banebrytende design til nye havmerder

Del

Erko Seafood AS leverer søknad om syv utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime. Global Maritimes design lar oppdrettere flytte laks ut fra fjordene til nye områder som muliggjør økt produksjon av norsk laks med færre skadelige miljøpåvirkninger.

Global Maritime-design, for Erko Seafood
Global Maritime-design, for Erko Seafood

Havmerden er en flytende stasjonær oppdrettsplattform designet for å stå i værutsatte områder med mye vind og høye bølger.

– Global Maritime leverte designet på verdens første havmerd. Nå viderefører vi vårt bidrag til å utvikle oppdrettsindustrien med innovative og banebrytende løsninger. Gjennom vår kompetanse fra offshore olje- og gassindustrien og erfaring med leveranser av havmerder, bidrar vi til å flytte oppdrettsindustrien lenger ut på det åpne hav, sier Global Maritimes administrerende direktør Egil Kvannli.

Konseptet inneholder en rekke innovasjoner, både i form av en meget enkel konstruksjon og relativt lave investeringskostnader. I tillegg legger konseptet til rette for høy grad av automatisering og effektivisering i forhold til dagens praksis.

Erko Seafood AS planlegger å bygge en prototype av oppdrettsmerden for å utvikle konseptet til fullskala testing. Målet er å flytte oppdrett av laks ut av fjordene, og dermed åpne meget store produksjonsarealer som vil la norske oppdrettere produsere langt større volumer uten de samme miljømessige konsekvensene. Konseptet er nyskapende og har betydelige forskjeller fra eksisterende konsepter som det allerede er søkt utviklingstillatelser for.

– Konseptet muliggjør betraktelige forbedringer fra dagens miljø- og arealutfordringer, spesielt innenfor områdene lakselus, åpning av nye produksjonsarealer, forurensing og utslipp til ytre miljø, samt påvirkning på villfisk, sier prosjektleder i Global Maritime Arne Vagle. 

Global Maritime har de siste årene levert flere større studier og design til oppdrettsnæringen, blant annet et større prosjekt som allerede er i produksjon. Disse prosjektene har gitt Global Maritime en unik spisskompetanse innenfor design av havmerder. GM Aqua Design-konseptet er et resultat av mange års erfaring med design av løsninger for havrommet, fra oljerigger til høyteknologiske oppdrettsanlegg.

Designet er fleksibelt og skalerbart, og konseptet skal i fremtiden kunne leveres i ulike størrelser og med skreddersydd utrustning avhengig av krav fra lokasjon og oppdretter.

For mer informasjon, kontakt:
Egil.kvannli@globalmaritime.com
Mobile: +47 91 61 88 88

Arne.vagle@globalmaritime.com
Mobile: +47 930 53 802

Kontakter

Administrerende direktør Egil Kvannli.
Mobil: 91 61 88 88
Epost: Egil.Kvannli@globalmaritime.com

Bilder

Global Maritime-design, for Erko Seafood
Global Maritime-design, for Erko Seafood
Last ned bilde
Global Maritime-design, for Erko Seafood
Global Maritime-design, for Erko Seafood
Last ned bilde

Om Global Maritime

Global Maritime
Global Maritime
Kanalsletta 8
4033 Stavanger

51945600http://www.globalmaritime.com/

Global Maritime ble grunnlagt i 1979, har hovedkontor i Stavanger og hovedeier er investorselskapet HitecVision. Global Maritimes tjenester omfatter hele livsløpet til prosjekter i offshore og maritim sektor, fra design, konstruksjon og tredjeparts verifisering, til marin verifikasjon og forsikringsgodkjenning, dynamisk posisjonering, installasjon, risikostyring og avvikling.