Global Maritime

Global Maritime hjelper Taiwan med overgangen fra kjernekraft til fornybar energi

Del

Stavanger, 3. oktober 2017: Stavanger-baserte Global Maritime har signert en samarbeidsavtale med en rekke ledende taiwanske organisasjoner for å bistå med utbygging av havbasert vindkraft.

Taiwan startet nylig opp arbeidet med å erstatte kjernekraft med havbasert vindkraft, der målet er å ha 3GW fornybar energi innen 2025.  I mai utstedte Taiwans nærings- og handelsdepartement den første kommersielle driftslisensen for en havbasert vindpark.

Partnerskapet med Global Maritime vil bidra til å sette fart i prosessen, der Global Maritimes ingeniører leverer høy kunnskap om reguleringer, og tung operasjonell og teknisk erfaring innenfor maritime konstruksjoner og næringer.

- Global Maritime er allerede velkjent i store deler av verden på grunn av sin aktive involvering i fornybar energi, særlig innen marin verifikasjon og forsikringsgodkjenning, engineering og rådgivning i forbindelse med marine operasjoner for havvind, sier Egil Kvannli, administrerende direktør i Global Maritime.

Samarbeidsavtalen er inngått med blant andre metallindustriens forskning- og utviklingssenter (MIRDC), Taiwans institutt for økonomisk forskning (TIER) og Taiwans senter for elektrisk forskning og testing (TERTEC).

- Denne avtalen legger grunnlaget for et sterkere engasjement i Taiwan, med samarbeid knyttet til marin verifikasjon og forsikringsgodkjenning, testing og godkjenninger. Global Maritime har et langsiktig perspektiv på arbeidet i regionen, og ser frem til å bidra til at Taiwan når sine mål innenfor havbasert vindkraft, sier Kvannli.

Global Maritime tilbyr design, ingeniørtjenester, marin verifikasjon og forsikringsgodkjenning for å støtte fornybare prosjekter offshore, og for å redusere risiko og miljøpåvirkning. Nylige prosjekter inkluderer arbeid med USAs første havvindprosjekt, Block Island Wind Farm, en områdeundersøkelse for en havvindpark i den belgiske delen av Nordsjøen, samt fortøyningsløsninger for EUs bølgekraftprosjekt OPERA.

Kontakter

Administrerende direktør Egil Kvannli.
Mobil: 91 61 88 88
Epost: Egil.Kvannli@globalmaritime.com

Om Global Maritime

Global Maritime
Global Maritime
Kanalsletta 8
4033 Stavanger

51945600http://www.globalmaritime.com/

Global Maritime ble grunnlagt i 1979, har hovedkontor i Stavanger og hovedeier er investorselskapet HitecVision. Global Maritimes tjenester omfatter hele livsløpet til prosjekter i offshore og maritim sektor, fra design, konstruksjon og tredjeparts verifisering, til marin verifikasjon og forsikringsgodkjenning, dynamisk posisjonering, installasjon, risikostyring og avvikling.