Norges Jeger- og Fiskerforbund

Gledelig privatiseringsstans

Del

"Det er svært gledelig at landbruksminister Sylvi Listhaug har besluttet å stanse den varslede privatiseringen av Statskog, samt begrense salg av statsgrunn. Dette er i tråd med Norges Jeger- og Fiskerforbunds ønsker, og vil bidra til å sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske i framtiden" uttaler leder i NJFF Runar Rugtvedt.

Statskog er en garantist for tilgangen til jakt og fiske
Statskog er en garantist for tilgangen til jakt og fiske

Mange har vært alvorlig bekymret for at Statskog skulle bli hel- eller delprivatisert etter at Statskogs styre utredet nettopp dette spørsmålet på bestilling fra Listhaug. Nå dropper altså regjeringen privatiseringstankene, men vil utvide det såkalte arronderingssalget med 150.000 mål, i tillegg til de 600.000 målene Stortinget i sin tid vedtok å selge.

- Vi er allikevel fornøyd med regjeringens beslutning om å begrense nedsalget til det som Statskog selv mente var innenfor rammene av det som kan defineres som et arronderingssalg, selv om vi ideelt sett skulle sett at man nå kunne sette en endelig sluttstrek for nedsalg av vår felles grunn, uttaler Rugtvedt.

- Det viktigste er at staten vil bestå som en garantist for den allmenne tilgjengeligheten til jakt og fiske, en garanti som ikke kan gis av andre. I tillegg skal vi ikke undervurdere den viktige rollen Statskog har som en av samfunnets største friluftslivsaktører.

Statskog SF har så langt solgt 162 eiendommer, hvilket utgjør om lag 316.000 mål.  

Retten til å forvalte jakt og fiske er uløselig knyttet til eiendomsretten. Rettighetshaver kan således selv bestemme hvordan jakt og fiske skal forvaltes på egen eiendom. Unntaket fra dette er statsgrunn, der allmenhheten er gitt rettigheter til jakt og fiske. En privatisering av statsgrunn vil altså medføre bortfall av en garanti om adgang til jakt og fiske.

Nøkkelord

Kontakter

Espen Søilen, generalsekretær NJFF, 41563480
Siri Parmann, fagsjef NJFF, 95941318
Espen Farstad, infosjef NJFF, 90722429

Bilder

Statskog er en garantist for tilgangen til jakt og fiske
Statskog er en garantist for tilgangen til jakt og fiske
Last ned bilde
Runar Rugtvedt, leder i NJFF
Runar Rugtvedt, leder i NJFF
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom