Kystverket

Gjør Båtsfjord havn dypere

Del

I januar 2017 starter Kystverket utdypingen i Båtsfjord havn i Finnmark. Prosjektet, som har en estimert kostnad på 100 millioner kroner, skal være ferdig i 2018.

Båtsfjord.
Båtsfjord.

Frem til sommeren 2018 vil det altså bli stor anleggsvirksomhet i og rundt havna i Båtsfjord. Dybden i havna er i dag fra fire til syv meter, og skal bli fra fem til ni meter.

– Det har forekommet flere grunnberøringer ved levering av fisk til mottakene i Båtsfjord. Utdypingen av havna bedrer forholdene for større båter ved leveranser til fiskemottakene, med sikrere manøvrering og tryggere adkomst til kaiene. Utdypingen gir også et større liggeareal for kystfiskeflåten. Dette bidrar til økt marin verdiskaping og regional utvikling, forteller prosjektleder Asbjørn Dehlin i Kystverket.

Fjerner forurensede masser fra bunnen
Selv om selve utdypingsarbeidet ikke har startet ennå, er prosjektet godt i gang. Entreprenør Per Aarsleff A/S og Kystverkets byggeledelse etablerte seg i Båtsfjord i september, der de frem til nå har gjort nødvendige forberedelser, dokumentasjonsarbeid, etablert brakkerigg og klargjort strandkantdeponi for forurensede masser.

– Det er påvist forurensning i øvre sediment sjikt i hele tiltaksområdet. Forurensede masser skal legges i to strandkantdeponi med et areal på til sammen 19 000 kvadratmeter, forklarer Dehlin. Disse nye områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune og er regulert til industriformål.

SMS-varsling
Det er opprettet en SMS-tjeneste for de som ønsket å bli varslet om sprengningene en time i forveien:
Påmelding: Send SMS til 2080 med tekst : Båtsfjord havn start
Avmelding: Send SMS til 2080 med tekst : Båtsfjord havn stopp

Faktaboks
Prosjektet inneholder følgende tiltak:

  • Mudring forurensede masser
  • Etablering av to strandkantdeponi på til sammen et areal på ca. 19 000 m2
  • Utdyping ytre Fomabukta til - 9 m
  • Utdyping indre Fomabukta til - 5 og - 7 m
  • Utdyping Neptunbukta til - 9 m
  • Utdyping sørlige kaiområde (dampskibskai/Norway Seafoods) til - 9 m
  • Utdyping Simagrunnen til - 11 m

Nøkkelord

Kontakter

Asbjørn Dehlin, prosjektleder, mob. 488 82 121
Morten Tøgersen, byggeleder, mob. 415 26 697
Per Helge Thom, byggeleder, mob. 957 91 778

Kystverket og Per Aarsleff A/S har anleggskontor i Båtsfjord, i Fomaveien 5, 3 etg.

Bilder

Båtsfjord.
Båtsfjord.
Last ned bilde
Oversikt over hvor Kystverket skal gjøre havna i Båtsfjord dypere.
Oversikt over hvor Kystverket skal gjøre havna i Båtsfjord dypere.
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom