Fagforbundet

Gjennombrudd for hybridpensjon

Del

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybridpensjonsløsning i et hovedoppgjør. - Vi håper dette betyr et gjennombrudd for hybridpensjon, sier forhandlingsleder Raymond Turøy i Fagforbundet.

Det ble natt til fredag 9. september enighet mellom Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke i hovedoppgjøret for ideelle organisasjoner innen helse, utdanning og kultur (HUK-området).

- Det viktigste vi har blitt enige om er en god løsning for tjenestepensjon. Alle fortjener en livsvarig tjenestepensjon som er kjønnsnøytral. Det har vi fått til. Dette er en historisk avtale, hybridpensjonen vi har blitt enige om er framtidsretta og bærekraftig, og langt bedre for våre medlemmer enn en ren innskuddsbasert løsning, som i realiteten er alternativet for de konkurranseutsatte virksomhetene, sier Fagforbundets forhandlingsleder Raymond Turøy. 

Han understreker at hybridpensjonen ikke er aktuell på alle arbeidsplasser, men er et godt alternativ for å sikre drift for eksempel for konkurranseutsatte virksomheter. Avtalen sikrer også at de virksomhetene som ikke trenger å bytte ordning fortsetter med offentlig tjenestepensjon.

Fagforbundet kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Skolenes Landsforbund, organisasjonene i UNIO og Akademikerne brøt forhandlingene i natt.

Partene er også kommet til enighet om lønns- og arbeidsbestemmelser på linje med forhandlingsresultatet i tilsvarende virksomheter innen spesielisthelsetjenesten, stat og kommune.

Fagforbundet har forhandlet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke som organiserer bedrifter og organisasjoner innen ideell virksomhet, handel og service. Dette lønnsoppgjøret omfatter syv landsoverenskomster (se liste under) for ansatte innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Fagforbundet har i overkant av 3500 medlemmer innenfor disse avtaleområdene.

Avtalen blir nå sendt ut uravstemning blant medlemmene. 

De syv landsoverenskomstene det forhandles om er:

Kontakter

Raymond Turøy, Fagforbundet, tlf. 99 53 85 40

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom