SINTEF

Gir råd om gjennomføring og bruk av tilstandsanalyser

Del

En godt planlagt tilstandsanalyse med tydelig omfang og formål kan gi verdifull informasjon om hvilken tilstand en bygning er i, og hvilke konsekvenser denne tilstanden kan få.

Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Resultatene fra en tilstandsanalyse kan være et godt grunnlag for å fastslå bygningers funksjonalitet og potensial, utarbeide vedlikeholdsplaner eller gi overslag over kostnader ved skadeutbedring. Men for å unngå dårlig eiendomsforvaltning og dårlig kostnadseffektivitet, må omfanget av analysen være tilpasset til formålet. Blant annet må man gjøre hensiktsmessige valg av referansenivå og analysenivå.

Gode råd om forarbeid og planlegging

En revidert anvisning i Byggforskserien, 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler, gir gode råd til og oversikt over hvordan man gjennomfører en tilstandsanalyse.

Anvisningen tar for seg metode for tilstandsanalyse etter prinsipper i NS 3424, fra forarbeid og planlegging – til tilstandsregistrering, vurdering og rapportering. Spesielt gir anvisningen råd om forarbeid og planlegging av tilstandsanalysen. 

Som et nyttig supplement til sjekklister eller registreringsskjema, gir anvisningen også oversikt over hvor i Byggforskserien man finner beskrivelser av vanlige skader og utbedringsalternativer for ulike konstruksjonstyper.

Andre nyheter i Byggforskserien

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

Dette er SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom