GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK garanterer for Fjord1s kjøp av el-ferjer på Vestlandet – første garanti utstedt under ny ordning

Del

Florø-baserte Fjord1 har inngått kontrakter for bygging av flere miljøvennlige ferjer som skal bygges og trafikkere på Vestlandet. GIEK tar nå del i finansiering av nybyggprogrammet til Fjord1 med garanti på 900 mill. kroner.

– GIEK-garantien kan bidra til økt aktivitet på norske verft og til at vi kan beholde arbeidsplasser i Norge. Samtidig vil vi nå få flere miljøvennlige ferjer på Vestlandet. Det er et godt eksempel på hvordan næringslivet, gjennom nye løsninger, leder an i det grønne skiftet og bidrar til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Finansiering skjer i samarbeid med DNB, Nordea og KLP, og skal dekke Fjord1-konsernet kjøp av ni elektriske ferjer som skal bygges ved Havyard og Fjellstrand verft. Den første av de ni ferjene ble levert i midten av juni. De resterende skal leveres løpende frem til oktober 2019. GIEKs garanti avlaster bankenes risiko i transkasjonen.

– Norge er langt fremme i elektrifisering av skips-transport langs kysten og vi ser at norske bedrifter er i forkant i alle deler av verdikjeden fra batteriproduksjon til drift av skip. GIEKs bidrag til finansiering av kapitalkrevende prosjekter er i så måte viktig, sier Katrine Trovik, DNBs divisjonsdirektør for bedriftsmarked på Sør- og Vestlandet, på vegne av banksyndikatet som finansierer Fjord1-fergene.

– Den nye skipsgarantiordningen understreker GIEKs ambisjon om å tilby et relevant produktregister for å støtte norsk verfts- og eksportindustri, legger hun til.

Første prosjekt i en ny ordning

Det var i statsbudsjettet for 2018 at Regjeringen foreslo å opprette en ny midlertidig låne- og garantiordning i GIEK og Eksportkreditt Norge for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Finansiering gis på kommersielle vilkår. Garanti-delen av ordningen i GIEK ble operativ i januar og har i 2018 en ramme på 10 mrd. kroner.

Som annonsert i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet forrige uke, kan Eksportkreditt Norge nå gi lån til skip som skal brukes i Norge og bygges i Norge. GIEK kan derfor stille garanti overfor lån fra både kommersiell bank og Eksportkreditt Norge, under denne ordningen.

GIEK har så langt gitt to tilbud om garanti under den nye ordningen, men jobber med flere søknader og har fått mange henvendelser. Henvendelsene har så langt hovedsakelig omfattet finansiering av ferjer, brønnbåter og servicebåter til oppdrettsvirksomhet.

– Etter en vanskelig periode i olje-, gass- og offshore-markedene er det gledelig at norske verft omstiller seg mot nye segmenter og prosjekter, sier administrerende direktør i GIEK Wenche Nistad.

– Det er positivt at vi har en garantiordning som bidrar til at en kan bygge ferger ved norske verft, sier Anne Mari Bøe, økonomidirektør i Fjord1.

Fjord1 utvider

Alle fergene er i verdenstoppen når det kommer til innovasjon og miljø, og skal driftes med null- og lavutslippsteknologi basert på elektrisk framdrift.

Fjord1 har en eksisterende fergeflåte på 65 ferger og driver fergedrift på offentlige kontrakter på Vestlandet. Tilsammen driver Fjord1 27 fergesamband. Selskapet eier også fire passasjerbåter.

  Nøkkelord

  Kontakter

  • GIEK: Vilde Grønn Larsen, Senior markeds- og kommunikasjonsrådgiver, 97505474
  • Fjord1: Anne Mari Bøe, CFO, 90278906 / Dagfinn Neteland, adm. Dir, 91371071
  • DNB: Ole Lund, ole.lund@dnb.no

  Bilder

  Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

  GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
  GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
  Støperigata 1
  0250 Oslo

  +47 22 87 62 00http://www.giek.no

  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i norske eksportbedrifter ved å stille garantier på vegne av staten. Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker blant annet politisk og kommersiell risiko på lån fra private eller offentlige finansinstitusjoner. GIEK er et supplement til private finansinstitusjoner, og skal resultatmessig gå i balanse over tid.

  Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

  Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

  Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

  Petrobras skal handle for 4,3 milliarder kroner hos den norske leverandørindustrien5.7.2019 09:01:39 CESTPressemelding

  Brasils oljeselskap Petrobras fikk i juni garantier fra GIEK på til sammen 500 millioner amerikanske dollar for å finansiere kjøp av tjenester fra norske offshorerederier i Brasil. Garantiene utgjør halvparten av en kredittramme på 1 milliard dollar (8,5 milliarder kroner) som ble innvilget av GIEK i fjor basert på potensiell norsk eksport frem desember 2020. Den resterende halvparten på rundt 4,3 milliarder kroner kan fortsatt benyttes til ny eksport fra norske leverandører.