Bevar Andøya flystasjon

Generalløytnant (p) Robert Mood og Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO deltar i forsvarsdebatten på Andøya 23.6.2017

Del

Forsvarsdebatt på Andøya - Langtidsplanen og forsvaret i nord

Foreningen Bevar Andøya Flystasjon meddeler at generalløytnant (p) Robert Mood og Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO, vil være debattdeltagere i Forsvarsdebatten på Andenes. Robert Mood vil også holde en innledningstale.

SP, Venstre, KrF og SV har allerede akseptert invitasjonen, inkludert flere partiledere, samt representanter fra LO og NOF. 

Partiene Høyre, FrP og AP har også meldt sin deltagelse, men vi avventer deres preferanse vedrørende debattdeltagere.

Med Christian Borch som debattleder blir dette en enestående anledning i opptakten til stortingsvalget 2017 til å få debattert forsvarets langtidsplan og effekten på nordregionene.

Hilde Flobergseter, leder for BAF, sier " Jeg setter meget stor pris på at Robert Mood og Hans Christian Gabrielsen har takket ja til å delta. På hver sin måte er de ruvende og kunnskapsrike skikkelser for det norske forsvar og fagbevegelsen som begge vil gi ett utmerket bidrag til vår nordnorske forsvarsdebatt."

Debattdeltakere:
Trygve S. Vedum, partileder Senterpartiet
Trine Skei Grande, partileder Venstre
Dagrunn Eriksen, nestleder Kristelig Folkeparti
Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti, Stortingsrep. Troms
Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO
Torbjørn Bongo, leder Norges Offisersforbund

Om Debatten

Langtidsplanen for forsvaret (LTP), som ble vedtatt i Stortinget med flertall av Høyre, FrP og Ap 15. november 2016, har vidtrekkende konsekvenser for forsvaret i Nord-Norge og flere lokalsamfunn. Utfordringene er store og vi vil sette fokus på og debattere problemstillinger og løsninger med ett tverrpolitisk og faglig debattpanel. Alle politiske partier, Andøy Kommune, Målselv kommune, Evenes kommune, fagforeningene, Forsvarsdepartementet og andre interessante personer blir invitert, hvorav flere har meldt sin deltagelse.

Den samme helgen feirer 333 skvadronen 75 år og Andøya Flystasjon 60 år, med blant annet et stort flyshow lørdag 24. juni.

Program:
Sted: Idrettshallen, Andenes, påmelding er ikke nødvendig.
16.30 til 17.00: Innledende taler
17.00 til 18.30: Debatt

Facebook   www.bevarandoy.noOm Robert Mood

Robert Mood er generalløytnant (p) med omfattende erfaring fra Forsvaret, NATO og FN.

Han er en anerkjent foredragsholder og kommentator, har vært Rådsleder for "Stiftelsen Arkivet" i mange år og styremedlem i LEAD. Han er utdannet ved Hærens befalsskole, krigskole og stabsskole samt United States Marine Corps University including Command and Staff College, Master of Military Studies samt School of Advanced Warfighting. I 2001 var han elev ved NATO Defense College i Roma.Etter befalsskole ble det tilsammen 9 år i indre Troms (Brigaden i Nord-Norge og 6.divisjon) og 9 kontingenter i internasjonale operasjoner (Midtøsten og Balkan). Mood har også vært øverste sjef (GIH) for den norske Hæren, sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten, sjef for FNs observatører i Syria og Norges militære representant ved NATO hovedkvarteret i Brussel.

Robert Mood har en rekke militære dekorasjoner. Han ble også anerkjent med Forsvarets likestillingspris 2008 for sitt arbeid med likestilling, Internasjonale Veteraners (NVIO) medalje i gull for sitt arbeid for fred og veteraner, de frivillige kvinners forening for beredskap pris for 2014, og Fritt Ords ærespris for å ha utvist stort ytringsmot i 2016.

Om Hans-Christian Gabrielsen, nestleder LO

Hans-Christian Gabrielsen bor på Slemmestad i Røyken kommune. Han tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han var ansatt fra 1984 til 1995. I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426) har han vært ungdomstillitsvalgt, nestleder i 1994 og leder i 1995. Gabrielsen ble ansatt i Fellesforbundet i 1996, og jobbet i Forhandlingsavdelingen og Ledelsessekretariatet før han i 2003 ble valgt til 2. nestleder i Fellesforbundet.
Hans-Christian Gabrielsen var medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003. Han var leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra 2001. Han har vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og av partiets EU-utvalg.  Han ble valgt til 2. Nestleder i LO på LO Konferansen i 2013.

Om Christian Borch

Christian Borch er forfatter og journalist. Han var utenriksmedarbeider i NRK fra 1978 til han gikk av i juni 2014. Han dekket NATO, EU og europeisk sikkerhetspolitikk i 20 år, før han ble fast nyhetsanker i Dagsrevyen i 2000. De siste fire årene var han nyhetsanker i Urix. Han har også vært programleder for tre av NRKs stor innsamlingsaksjoner, og i flere perioder fungert som sjef for Utenriksredaksjonen. Han var i en årrekke stringer for CNN og BBC. Borch var medlem av Regjeringens Nedrustningsutvalg i ti år, og har sittet i en rekke andre offentlige råd og utvalg. Han er utdannet ved London School of Economics og har gjennomgått Hovedkurset ved Forsvarets Høyskole. Borch har mottatt en rekke priser, bl.a. Gullruten som Norges Beste Nyhetsanker. Han er en mye brukt foreleser og foredragsholder, og har skrevet tretten bøker. Borch har en fast personlig blogg på CappelenDamms hjemmesider, og utgir podcasten DuVerden med to kolleger.

Nøkkelord

Kontakter

Hilde Flobergseter Leder BAF, mobil 97961172
Kristian Leerstang Sørensen Ansvarlig debatt, mobil 9757096
Tommy Larsen Ansvarlig praktisk Idrettshallen, mobil 90591263

Bilder

Last ned bilde
Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO
Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO
Last ned bilde
Generalløytnant (p) Robert Mood
Generalløytnant (p) Robert Mood
Last ned bilde

Lenker

Om Bevar Andøya flystasjon

Bevar Andøya flystasjon
Bevar Andøya flystasjon
co/Fr. Nansensgt 113
8480 Andenes

http://www.bevarandoy.no

BEVAR ANDØYA FLYSTASJON (BAF)

har som formål å arbeide for å bevare Andøya flystasjon som vår maritime overvåkningsbase, også etter at flytypen P-3 Orion utfases og P-8 Poseidon blir tatt i bruk. Dette for at vi mener det er det beste for Norge og NATO, både militærfaglig, økonomisk og samfunnsmessig.

BAF mener at tallgrunnlaget og utredningen som førte til vedtaket om nedleggelsen av Andøya Flystasjon inneholder vesentlige feil og krever at Regjeringen og Forsvarsdepartementet legger alle kortene på bordet til gjennomsyn og iverksetter ekstern kvalitetssikring av avgjørelsen.

Facebooksiden " Bevar Andøya Flystasjon" har over 26 000 medlemmer fra hele landet. Andøy Kommune har 4890 innbyggere, hvorav 2718 bor på Andenes. Det vil være ca 350 ansatte som blir direkte berørt på Andøya militære flystasjon. Det medfører at kommunen kan miste ca 1000 innbyggere som en konsekvens av denne vedtatte nedleggelsen.