G-PARTNER BLIR EN DEL AV BDO

Del

BDO har inngått avtale med G-Partner om å innlemme G-Partners virksomhet i Norge i BDO med virkning fra 1. juni. Erling Grimstad, daglig leder i G-Partner, trer inn som partner i BDO og vil sammen med de øvrige fem ansatte bli del av BDOs voksende rådgivningsavdeling.

Dato

7. juni 2011

 

Emne

G-Partner blir en del av BDO

 

 

G-PARTNER BLIR EN DEL AV BDO

 

(Oslo, 7. juni 2011) BDO har inngått avtale med G-Partner om å innlemme G-Partners virksomhet i Norge i BDO med virkning fra 1. juni. Erling Grimstad, daglig leder i G-Partner, trer inn som partner i BDO og vil sammen med de øvrige fem ansatte bli del av BDOs voksende rådgivningsavdeling.

- G-Partner er Norges ledende uavhengige granskningsmiljø og innlemmelsen av G-Partner representerer realisering av så vel nasjonal som internasjonal strategi for BDO.– For å møte de utfordringer lemping i revisjonsplikten medfører, jobber vi kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye tjenesteområder. Vi er stolte av å ønske Erling Grimstad og hans team velkommen til oss, sier adm. dir. Trond-Morten Lindberg i BDO.

- Kombinasjonen av BDO og G-Partner har alle ingredienser som skal til for å bli en suksess sier Svein H. Gjønnes, leder av BDO Rådgivning. - G-Partner har åpenbart de rette folkene, en solid markedsposisjon og potensial for videre vekst. BDO tilfører internasjonal rekkevidde, en stor hjemlig relasjonsbase og samspillsmuligheter både kommersielt og ressursmessig.

- BDO passer oss både faglig og kulturelt. Vi ser frem til å bli en del av et stort og spennende fagmiljø som passer godt sammen med våre egne tjenesteområder, sier Erling Grimstad, daglig leder i G-Partner. – Vi er glade for å kunne videreutvikle vårt tjenestetilbud innen tradisjonell granskning, varslingstjenester, ”datagranskning” og mislighetsforebygging.  

BDOs rådgivningsmiljø vil nå bestå av omkring 35 medarbeidere med tung kunnskap innen områder som økonomi- og virksomhetsstyring, risikostyring, transaksjonsstøtte og organisasjonsutvikling/operasjonell effektivitet.

Kontakt:

Trond-Morten Lindberg, adm.dir. mobil: 95 12 91 50

Svein H. Gjønnes, leder rådgivning mobil: 93 09 64 00

Erling Grimstad, partner og daglig leder G-Partner mobil: 99 79 75 42

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 600 ansatte fordelt på kontorer over hele landet. Vi tilbyr tjenester innen hovedområdene revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt regnskap og lønn.

Om BDO

BDO
BDO
PB 1704 Vika
0121 Oslo

http://www.bdonoraudit.no