Norges idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og prostatakreft

Del

Stipendiat Tormod Skogstad Nilsen har studert effekten av styrketrening for prostatakreftpasienter under hormonbehandling.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, og mange av pasientene blir behandlet med stråleterapi i kombinasjon med hormonbehandling.

Muskelsvinn er en vanlig bivirkning av hormonbehandlingen. Ny studie viser at styrketrening kan motvirke dette.

Tormod Skogstad Nilsen har med sin forskningsgruppe studert effekten av styrketrening for prostatakreftpasienter som ble behandlet med androgen deprivasjonsterapi (ADT). Behandlingen hemmer testosteronproduksjonen hos pasientene.

– Enkelt fortalt viser resultatene at styrketrening virker, men for flere pasienter tar det lengre tid enn normalt å bygge muskler, sier stipendiat Tormod Skogstad Nilsen ved Norges idrettshøgskole.

– De fleste pasientene som trente hadde god effekt av treningen, men det var større variasjon enn det vi normalt ser hos friske menn i samme aldersgruppe.

Viktig for både pasienter, trenere og behandlere

Nilsen legger vekt på at studien gir viktig informasjon både for pasienter og for personer som jobber med rehabilitering under og etter denne typen kreftbehandling. Det må tas høyde for at tilpasning til styrketrening kan ta lengre tid når pasientene blir behandlet med hormonbehandling, og det er viktig sikre individualisert tilpasset trening. Et annet poeng er at mer trening i form av et større treningsvolum ikke nødvendigvis gir større treningseffekt.

Nilsen oppfordrer prostatapasienter til å trene styrke, men påpeker viktigheten av god oppfølging av kyndig personell på treningene. Han anbefaler å gjennomføre styrketrening 2-3 ganger i uka med øvelser som styrker store muskelgrupper i kroppen. I og med at vi ikke så effekt av styrketrening på fettmassen i denne studien kan det tenkes at treningen bør kombineres med utholdenhetstrening.

Trening er viktig av flere årsaker, sier han. I første omgang for å motvirke tap av muskelmasse, men også for å forebygge økt risiko for livsstilssykdommer.

Les mer om prosjektet

Disputas torsdag 17. september

10.15-11.00: Prøveforelesning over temaet Potential mechanisms of exercise as medicine to influence tumour biology

13.30-16.00: Diputasforedrag med påfølgende diskusjon

Arrangementet er åpent for presse og publikum. Velkommen!

 

Nøkkelord

Kontakter

Om Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole
Norges idrettshøgskole
Sognsveien 220
0863 Oslo

23 26 20 00http://www.nih.no

Norges idrettshøgskole er ein vitskapleg høgskule med eit særleg, nasjonalt ansvar for forsking og høgare utdanning innan det idrettsvitskaplege fagfeltet.

Følg saker fra Norges idrettshøgskole

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettshøgskole på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettshøgskole

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom