Samferdselsdepartementet

Fylkesvei 723 i Sør-Trøndelag kan rassikres tidligere enn antatt

Del

– Regjeringen prioriterer å forbedre og fornye veinettet vårt. Nå bidrar vi til at fylkesvei 723 i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag kan sikres mot ras tidligere enn planlagt gjennom et forhåndstilsagn om midler. Når Statkraft planlegger å tilrettelegge infrastrukturen i området i forbindelse med vindkraftutbygging, ønsker vi å bidra til at vi kan koordinere det med øvrig oppgradering av veinettet. Derfor vil regjeringen bidra til et spleiselag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Et mulig fellesprosjekt mellom blant andre Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statkraft har utløst et forhåndstilsagn om midler til rassikring av fylkesvei 723 tidligere enn planlagt. Grunnen er at fellesprosjektet kan utløse betydelige samfunnsmessige gevinster, og det offentlige vil kunne spare rundt 35 millioner kroner – i tillegg til at veien sikres raskere enn planlagt.

Fylkesvei 723 i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag ligger i fylkets mest rasutsatte område. Nå kan veien rassikres, og Statens vegvesen er allerede i gang med planleggingen av prosjektet. Staten gir med forbehold om senere bevilgninger, et forhåndstilsagn på 150 mill. i perioden 2017- 2021 for å bidra til raskere utbygging.

Midlene er en del av tilskuddsordningen for skredsikring av fylkesvei.

Et eventuelt samarbeid mellom fylkeskommunen og Statkraft vil medføre besparelser knyttet til blant annet felles transportløsninger, planering og arrondering, og bruk av overskuddsmasser, som dessuten gir en miljøgevinst. Statkraft vil kunne få bedre logistikkløsninger med kortere transportavstander.

– Det er fint om vi får en fortgang i dette rassikringsprosjektet og det er positivt med et samarbeid som kan bidra til både billigere utbygging, hurtigere realisering, bedre miljø og samfunnsøkonomisk gevinster, sier Solvik-Olsen.

Brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren tar kontoret ut #påsporet på Nordlandsbanen (24. og 25. januar)22.1.2018 15:31Pressemelding

- Å sjå transportkvardagen i praksis gir utvida perspektiv. Gjennom mange reiser på infrastrukturen vår har eg hausta gode innspel som gir grunnlag for gode politiske prioriteringar. No står Nordlandsbanen for tur. Eg ser fram til å flytte kontoret ut på sporet for å oppleve og få innspel om korleis vi kan utvikle denne strekninga på ein best mogleg måte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet12.1.2018 10:49Pressemelding

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar11.1.2018 13:00Pressemelding

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom