Samferdselsdepartementet

Fylkesvei 723 i Sør-Trøndelag kan rassikres tidligere enn antatt

Del

– Regjeringen prioriterer å forbedre og fornye veinettet vårt. Nå bidrar vi til at fylkesvei 723 i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag kan sikres mot ras tidligere enn planlagt gjennom et forhåndstilsagn om midler. Når Statkraft planlegger å tilrettelegge infrastrukturen i området i forbindelse med vindkraftutbygging, ønsker vi å bidra til at vi kan koordinere det med øvrig oppgradering av veinettet. Derfor vil regjeringen bidra til et spleiselag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Et mulig fellesprosjekt mellom blant andre Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statkraft har utløst et forhåndstilsagn om midler til rassikring av fylkesvei 723 tidligere enn planlagt. Grunnen er at fellesprosjektet kan utløse betydelige samfunnsmessige gevinster, og det offentlige vil kunne spare rundt 35 millioner kroner – i tillegg til at veien sikres raskere enn planlagt.

Fylkesvei 723 i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag ligger i fylkets mest rasutsatte område. Nå kan veien rassikres, og Statens vegvesen er allerede i gang med planleggingen av prosjektet. Staten gir med forbehold om senere bevilgninger, et forhåndstilsagn på 150 mill. i perioden 2017- 2021 for å bidra til raskere utbygging.

Midlene er en del av tilskuddsordningen for skredsikring av fylkesvei.

Et eventuelt samarbeid mellom fylkeskommunen og Statkraft vil medføre besparelser knyttet til blant annet felles transportløsninger, planering og arrondering, og bruk av overskuddsmasser, som dessuten gir en miljøgevinst. Statkraft vil kunne få bedre logistikkløsninger med kortere transportavstander.

– Det er fint om vi får en fortgang i dette rassikringsprosjektet og det er positivt med et samarbeid som kan bidra til både billigere utbygging, hurtigere realisering, bedre miljø og samfunnsøkonomisk gevinster, sier Solvik-Olsen.

Brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom