Mattilsynet

Funn av salmonella: -Villsvinjegere må være forsiktige

Del

Veterinærinstituttet har nylig funnet salmonella på et villsvin i Østfold. Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr for å unngå å bli smittet.

 -Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikke godt nok til helsesituasjonen til disse dyrene. Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Salmonella overføres lett ved kontakt med dyr og kjøtt. Vi ber derfor jegere som skal jakte villsvin om å ta forholdregler. Det viktigste er å håndtere rått kjøtt på en måte som minsker smitterisikoen.

-Vi ber alle om å vask hendene etter at de har vært i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og sørg for at du vasker utstyr godt. Rått villsvinkjøtt bør ikke komme i kontakt med andre råvarer, sier Tronerud.

De vanligste symptomene på salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker.

Skal kartlegge smittestatusen

 Veterinærinstituttet har satt i gang en pilotundersøkelse for å kartlegge helsen til villsvin i Norge.

Jegere, fallviltgrupper og ettersøksjegere i områder hvor det finnes villsvin skal hjelpe Veterinærinstituttet å ta prøver. Som takk for hjelpen, får de gratis undersøkelse for trikiner, som er en parasitt som alle slaktede villsvin bør undersøkes for før de brukes som mat.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom