Moxie AS

Fullt medhold til Nylænde i hyttesaken

Del

Den mye omtalte hyttesaken mellom Knut H. Nylænde og Geir Ole Reiakvam har fått sin endelige avklaring i rettsapparatet etter at Borgarting lagmannsretts dom av 26. oktober 2015 nå har blitt rettskraftig. Dette ble klart etter at Høyesterett i 28. januar 2016 besluttet at saken ikke slipper inn for behandling der. Med renter og omkostninger utgjør Nylændes rettskraftige totalkrav ca 8,5 millioner kroner.

Saken gjaldt et høykvalitets hytteprosjekt på Geilo hvor Nylænde var kjøper mens Reiakvam var selger samt ansvarlig for å bygge og levere hyttetunet. Prosjektet utviklet seg imidlertid ikke som forventet og begge parter hevet avtalen. Saken er blant annet tidligere omtalt i Dagens Næringsliv: http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/05/20/Jus/betalte-5-mill-men-fikk-ingen-hytte

Reiakvam hevet avtalen mellom partene. Først Oslo tingrett og deretter Borgarting lagmannsrett kom imidlertid til at Reiakvam ikke hadde rett til å heve avtalen: «Lagmannsretten konkluderer etter dette med at Reiakvam ikke hadde grunnlag for å heve kontrakten, og hevingen var følgelig urettmessig».

Nylænde fikk på sin side medhold i samtlige instanser i at han hadde rett til å heve avtalen. Lagmannsretten uttaler om dette: «Lagmannsretten finner det etter bevisføringen klart at Nylænde hadde grunnlag for å heve kontrakten. For så vidt vises til blant annet til Reiakvams manglende ivaretakelse av kontraktsmotparten og opplysningsplikten vedrørende frivillig etterfølgende pantsettelse og utleggsforretningene, samt den manglende oppfølging av prosjektet. I tillegg kommer at Reiakvam gjennom sin urettmessige heving tilkjennega at han ikke ville gjennomføre kontrakten.».

Oslo tingrett dømte Reiakvam til å betale Nylænde 5,3 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter og sakskostnader med 216.130 kroner. Videre ble Nylænde frifunnet for motkravet fra Reiakvam. Lagmannsretten stadfestet dette samt dømte Reiakvam til å betale Nylændes saksomkostninger også for lagmannsretten med 181.000 kroner. Inkludert sakskostnader for Høyesterett samt forsinkelsesrenter utgjør dermed totalkravet nå ca 8,5 millioner kroner.

Knut H. Nylænde uttaler at han er fornøyd med det faktum at han har fått medhold for sitt krav i samtlige rettsinstanser.

Nøkkelord

Kontakter

Om Moxie AS

Moxie AS
Moxie AS
P.O. Box 1408 Vika
0115 Oslo

47 00 00 00http://www.moxie.no
Moxie seeks to be well diversified through multiple seed investments and intuitive investments. The Moxie Group invests in diversified portfolios of businesses, but with some coherent criteria. Investments are carried out through equity acquisition and by debt financing. Typical targets for investments are start-ups, angel and venture companies, in addition to restructuring projects as well as real estate investments. Moxie has a long-term investment horizon.