Forsvarsbygg

Fullført alle befaringer for støytiltak

Del

Samtlige 1250 boliger i gul støysone på Ørland har nå blitt undersøkt for støytiltak. – En milepæl for vårt prosjekt med utbygging av flystasjonen, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

En stor del av boligene på Brekstad har fått befaring for støytiltak.
En stor del av boligene på Brekstad har fått befaring for støytiltak.

Forsvarsbygg har i oppdraget med å bygge ut Ørland flystasjon ansvar for å ta hånd om eiendomsforhold utenfor flystasjonen. I 2015 startet et stort arbeid med å befare over 1000 boliger rundt flystasjonen for å kartlegge deres behov for støyreduserende tiltak. Befaringer og støyberegninger har blitt gjort i henhold til anerkjente metoder av Multiconsult, på vegne av Forsvarsbygg.

Stadfestet i reguleringsbestemmelsene
Tilbud om støyreduserende tiltak til alle boliger i nærheten av den nye kampflybasen, etter gitte krav for innendørs støy, ble endelig stadfestet i reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon i august 2015. Ved hjelp av tiltakene skal støyen fra de nye F-35 reduseres, da de nye flyene avgir mer støy enn de gamle F-16 og det i tillegg vil bli flere flybevegelser.

Flere befaringer enn tiltak
Befaringene i boliger i gul støysone har pågått siden 2015 og frem til og med august 2018. For å være sikre på at samtlige boliger med krav på tiltak har blitt undersøkt, har vi befart flere boliger enn vi har regnet med ville ha krav på tiltak.

- Vi har gitt samtlige boliger i gul støysone tilbud om befaring, forteller plan- og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen. - Dette er eksklusivt fritidsboliger og boliger bygget etter vedtatt reguleringsplan, forklarer han.

800 boliger med tiltak
I følge siste tall fra beregningene er det til sammen ca. 800 boliger som vil ha krav på støytiltak etter vedtatte krav for innendørs støy. Til nå er ca. 700 boliger prosjektert og ca. 200 har fått ferdigstilt og overtatt sine boliger med støytiltak. Ca. 300 boligeiere er per i dag tilknyttet 7 pågående entrepriser av totalt ca. 12.

Støytiltaksarbeidet som gjøres på Ørland er stort og viktig og vi er opptatt av at de blir gjort med god kvalitet, i tillegg til at de som berøres opplever en ryddig prosess, sier Pedersen.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

En stor del av boligene på Brekstad har fått befaring for støytiltak.
En stor del av boligene på Brekstad har fått befaring for støytiltak.
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom