OsloMet

Frokostseminar om de nyeste forbrukstrendene

Del

Tid: torsdag 15. juni kl. 8-10
Sted: Hotel Bristol
#SIFOsurvey

Forbrukskreditt – et samfunnsproblem?

Markedet for usikret kreditt er i sterk vekst. Hvor utbredt er forbrukslån og kredittkortgjeld, hvem er det som låner, hvorfor låner de — og hva med betalingsproblemer? Og er det forresten noen i selskapslivet som skryter av at de har forbrukslån? Dette og mer til skal Christian Poppe presentere på frokostseminaret.

‘Pushing’ av usikret kreditt – hvor og til hvem?

Det kan virke som om låneselskaper kaster lån etter oss. Er dette tilfellet, og hvem er som blir tilbudt slike lån og hvem takker ja? Torvald Tangeland presenterer ferske tall.

Eiendomsskatt – bare pest og plage?

Mange i Norge betaler eiendomsskatt, og noen ganske mye. Er det en skatt som har stor betydning for husholdenes økonomi? Er dette en skatt som har legitimitet i befolkningen? I så fall hvilke grupper er for og imot? Hvordan skiller hhv de som betaler eiendomsskatt og de som ikke gjør det i oppslutningen om slik beskatning? Hvilken sammenheng er det mellom eiendomsskattens betydning for husholdsøkonomien og oppslutningen om eiendomsskatt? Elling Borgeraas presenter noen hovedtall fra SIFO-surveyens studie av eiendomsskatt i et husholdsøkonomisk perspektiv.

Reklamasjon og garanti – samme sak?

Det er usikkert hvordan forbrukerne oppfatter begrepene reklamasjon og garanti. Hvordan står det til med kunnskapen om disse problemene, og hvem er «flinkest i klassen»? Pål Strandbakken og Live Standal Bøyum presenter ferske funn på dette feltet.

Billige og dårlige klær – og få klager

Rettigheter er lite verdt om de ikke brukes. I gjennomsnitt har over en tredjedel av befolkningen oppdaget feil i løpet av de siste to årene ved klær de har kjøpt. I følge forbrukerkjøpsloven har disse respondentene rett til å reklamere på varen viss feilen ikke skyldes unormalt bruk. Blant dem som har opplevd feil på klær, har 44 prosent reklamert, mens 56 prosent har latt være å reklamere. I foredraget vil Ingun Grimstad Klepp forklare forholdet mellom dårlige klær og klager basert på en analyse hun, Kirsi Laitala og Live Standal Bøyum har gjennomført. Hvem kjøper oftest dårlige klær? Og hvem klager? Flere klager på dårlige varer er viktig for å få ned andelen dårlige produkter på markedet.

DABbende forbrukerinteresse?

FM-nettet for radio skal slukkes i løpet av året, men har forbrukerne forberedt seg på dette? Er dette en vellykket satsing der forbrukerne har omfavnet DAB-radioen, eller er det et «tvunget» skifte som gir lite forbrukernytte? Dag Slettemeås og Thea Grav Rosenberg presenterer rykende ferske funn fra årets SIFO-survey.

#SIFOsurvey

SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å framskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes interesser.

En del av datamaterialet er knyttet til områder der SIFO ønsker å følge utviklingen over tid.

Nøkkelord

Kontakter

Kjersti LassenKommunikasjonsrådgiver SIFO

Bilder

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom