Lotteri- og stiftelsestilsynet

Frokostseminar og pressetreff: Fakta og oppklaringer om pengespill i Norge

Del

Lotteri- og stiftelsestilsynet inviterer med dette pressen til frokostseminar på Kulturhuset 19. mars. Tilsynet ønsker med dette å utfordre myter om pengespill i Norge og gi en status på området.

Arrangementet finner sted på Kulturhuset i Oslo sentrum 19. mars i «Boksen», og begynner kl. 08.30 og varer frem til 10.00. Det vil bli servering av mat og drikke fra kl. 08.00.

Program:

Velkommen v/ kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Anne-Mette Hjelle.

Fakta og oppklaringer om pengespill i Norge 

Lotteritilsynet er et offentlig organ som er satt til å forvalte den vedtatte spillpolitikken. Hva innebærer dette, og hvorfor uttaler tilsynet seg som de gjør om pengespillaktørene? Hvor mye spiller vi? Hvor mange aktører finnes? Hvor mange spilleavhengige finnes, og hvor mange befinner seg i faresonen? Hvilke reguleringer ligger til grunn for dagens spillpolitikk?

v/ Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, og Henrik Nordahl, avdelingsdirektør, Lotteritilsynet.

Rikets tilstand på pengespillfeltet: Historier fra 2018 

Lotteritilsynet inviterer aktører og personer vi har arbeidet med i 2018 til podiet. Sammen med Medietilsynet, går vi gjennom noen av de viktigste områdene for forvaltningen av norsk spillpolitikk i året som har gått.

  • Henrik Nordahl, Avdelingsdirektør, Lotteritilsynet. Sakene som fikk oppmerksomhet.
  • Mari Velsand, direktør, Medietilsynet. Slik møter vi utfordringene med markedsføring av utenlandske pengespill.
  • Jan Digranes, direktør, Finans Norge: Slik jobber vi med Lotteritilsynet om betalingsformidlingsforbud.
  • Lars Petter Degnepoll, seniorrådgiver, Lotteritilsynet. Spillansvar – fakta og myter. 

Samtalen ledes av kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet, Anne-Mette Hjelle.

Hva skjer videre i 2019 på spillfeltet? 

Det er gjort politiske vedtak hvor intensjonen er at det kun er enkelte aktører som skal ha lov til å drive med spill i Norge. Likevel utfordres dette av aktørene. Slik planlegger myndighetene å svare.

v/ Direktør i Lotteritilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Muligheter for pressen:

  • Lotteri- og Stiftelsestilsynet legger på arrangementet frem sin årsrapport. Denne inneholder, i tillegg til en gjennomgang av virksomheten, en rekke artikler som fritt kan brukes av presse. 
  • Det vil være anledning til å filme seansen og presentasjonene.
  • Det blir gode intervjumuligheter med representanter for Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 

Av praktiske årsaker ber vi om at pressen melder sin ankomst på forhånd til Bjørn Leirdal på ble@lottstift.no.

Sted:    Kulturhuset, «Boksen» 2. etg

Tid:      Tirsdag. 19. mars, kl. 08.00 – 10.00. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

  • Kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Anne-Mette Hjelle, tlf. 992 84 302 eller e-post, amh@lottstift.no.

PS. Programmet kan bli justert. 

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Storehagen 1B
6800 FØRDE

57 82 80 00https://lottstift.no/nb/

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge.

Lotteritilsynet har ansvaret for tilsynet med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, foruten spillansvar og kontroll av markedet, for eksempel av ulovlig markedsføring, ulovlige pengespill og pyramider. Kampfiksingsenheten hører også til i avdelingen.

Lotteritilsynet jobber også med lotteritillatelser og regnskapskontroll, men skal også godkjenne entreprenører og kontrollere bingosektoren. I tillegg har avdelingen ansvar for fordeling av momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, både den alminnelige ordningen og moms ved bygging av idrettsanlegg. Denne avdelingen har også ansvar for tilsyn med Grasrotandelen.

Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og overtok ansvaret som Fylkesmannen tidligere hadde for stiftelser. Stiftelsestilsynet har etter stiftelsesloven ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge. Det samme gjelder behandling av søknader fra stiftelser om registrering og endring. Det er ca. 6700 stiftelser i Norge. Stiftelsestilsynet har i tillegg enkelte andre avgrensede ansvarsområder, som ikke gjelder stiftelser.

Følg saker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

6 av 10 vet ikke at utenlandske spillselskaper ikke har lov til å reklamere i Norge13.6.2016 14:50:16 CESTPressemelding

I en ny spørreundersøkelse fra Respons Analyse kommer det frem at forvirringen rundt det norske regelverket for utenlandske pengespillselskaper er stor. Nå intensiverer Lotteritilsynet informasjonsarbeidet. Lotteritilsynet har sendt ut en veileder til alle som har fått eller kan få en henvendelse fra et utenlandsk spillselskap om at et samarbeid med disse kan være ulovlig, og at det kan føre til at flere nordmenn får problemer med pengespill.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom