Frivillighet Norge

Fritidserklæringen signert

Del

I dag, tirsdag 7. juni, skrev Frivillighet Norge, Statsministeren, KS og en rekke frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen på Forandringshuset på Grønland i Oslo. Målet med erklæringen er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

(Foto: Maria Saxegaard)
(Foto: Maria Saxegaard)

Frivillige organisasjoner står bak de aller fleste fritidsaktiviteter for barn i Norge. Medlemmer og foreldre bidrar både økonomisk og med frivillig innsats for å få hjulene til å gå rundt. De skaper et mangfoldig aktivitetstilbud og bygger sosiale fellesskap i nærmiljøene.

Økende sosiale forskjeller i samfunnet utfordrer denne modellen. Frivillighet Norge har pekt på dette som en utfordring i vår frivillighetspolitiske plattform. 

- Frivillige organisasjoner vet at økonomi er en barriere for deltakelse og ønsker å være åpne for alle, men kan ikke løse denne samfunnsutfordringen alene, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

- Vi er glade for at staten og kommunene er med på et samarbeid for å hindre at barn faller utenfor. I fellesskap kan vi realisere målet om en frivillighet som er reelt tilgjengelig for alle, uavhengig av familiens økonomi, fortsetter Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

- Fritidserklæringen viser at vi har et felles mål og vi er også glad for at Bufdir får et hovedansvar for å følge opp arbeidet med erklæringen i samarbeid med alle som har signert. Det gjør at vi får en arena for å løse konkrete utfordringer som hindrer deltakelse, avslutter Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

Her finner du Fritidserklæringen.

Frivillighet Norge har også nylig lansert råd om inkludering i frivillige organisasjoner.

Disse aktørene har skrevet under på erklæringen:

  • - Statsministeren
  • - Barne- og likestillingsministeren
  • - Kulturministeren
  • - Kommunal- og moderniseringsministeren
  • - Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • - KS
  • - Frivillighet Norge
  • - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  • - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
  • - Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, ved organisasjonene Redd Barna, Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM og Voksne for barn 

Kontakter

Bilder

(Foto: Maria Saxegaard)
(Foto: Maria Saxegaard)
Last ned bilde
(Foto: Maria Saxegaard)
(Foto: Maria Saxegaard)
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom