Norsk Friluftsliv

Friluftssatsingen som forsvant

Del

24. juli i år lanserte regjeringen en ambisiøs handlingsplan for friluftsliv. Den signaliserte en satsing på friluftsliv som virkemiddel for å bedre folkehelsa. I statsbudsjettet for 2019 har satsing blitt til kutt. Norsk Friluftsliv er skuffet.

KUTTES: Støtten til friluftslivet er kuttet i regjeringens statsbudsjett for 2019. Hvor blir det av satsingen på folkehelsa?, spør Norsk Friluftsliv. FOTO: Linn Elise Jakhelln
KUTTES: Støtten til friluftslivet er kuttet i regjeringens statsbudsjett for 2019. Hvor blir det av satsingen på folkehelsa?, spør Norsk Friluftsliv. FOTO: Linn Elise Jakhelln

- Kuttene rammer først og fremst tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Dette er trist, da sikring av god tilgang på naturområder hvor folk kan gå tur og drive annet friluftsliv, er helt sentralt om vi skal få flere i aktivitet, sier Erling Lae, som er styreleder i paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv.

Går imot Stortinget om aktivitet i skolen

Stortingets vedtak om at det skal innføres en times fysisk aktivitet daglig i skolen, blir også motarbeidet i budsjettet. Regjeringens begrunnelse er at vedtaket om fysisk aktivitet passer dårlig sammen med det profesjonelle handlingsrommet for lærerprofesjonen.

Norsk Friluftsliv mener kravet om mer aktivitet i skolen i praksis torpederes av regjeringen.

- Senest i forrige uke kom det ny dokumentasjon på at skoleelever i Norge sitter alt for mye i ro. Den økte stillesittingen vi ser i samfunnet i dag er et massivt samfunnsproblem, som regjeringen burde ta på alvor, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Kutter i sykkelsatsing

Regjeringens sykkelsatsing får også et kraftig kutt sammenliknet med 2018. Sykkelanlegg langs riksveier kuttes med hele 40 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

I posten for riksveiinvesteringer knyttet til bymiljø- og byvekstavtaler i 2019 har regjeringen kuttet med 120 millioner.

- Regjeringen svikter nå syklistene, en prioritering som ikke bare er til hinder for å bedre folkehelsa, men som også er en brems i arbeidet for å nå klimamålene, sier Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv oppgitt

Økt satsing på friluftsliv er et av de rimeligste virkemidlene vi har for å forebygge uhelse, og dermed også senke helseutgiftene her i landet. Når dette nå ikke gjenspeiles i statsbudsjettet, vises det til en ekstra satsing på 20 millioner til friluftsliv, som kom med spillemidlene i vår.

- I lys av at helseutgiftene i fjor økte med 2.312 kroner pr innbygger, blir fire kroner ekstra per innbygger i spillemidler lite for å øke befolkningens aktivitetsnivå. Her må det helt andre grep til. Hvor ble det av satsingen?, spør Lasse Heimdal.

Da handlingsplanen for friluftslivet kom, varslet Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner, med 100.000 frivillige medarbeidere, om en mobilisering for en større satsing på friluftsliv og folkehelse.

- Denne ekstra satsingen må vi nå i beste fall utsette, uttaler Heimdal.

Kontakter

Erling Lae, Styreleder

Epost: erlinglae@gmail.com
Telefon: 913 21 564

Bilder

KUTTES: Støtten til friluftslivet er kuttet i regjeringens statsbudsjett for 2019. Hvor blir det av satsingen på folkehelsa?, spør Norsk Friluftsliv. FOTO: Linn Elise Jakhelln
KUTTES: Støtten til friluftslivet er kuttet i regjeringens statsbudsjett for 2019. Hvor blir det av satsingen på folkehelsa?, spør Norsk Friluftsliv. FOTO: Linn Elise Jakhelln
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom