Gabler

Fremtidens pensjonssystem?

Del

Gabler har på oppdrag fra Fellesforbundet utarbeidet forslag til et nytt pensjonssystem som gir trygg pensjonstilværelse for arbeidstakerne. Gabler mener forslaget gir mange fordeler og ikke minst forenklinger. Arbeidstakerne får eierskap til pensjonsmidlene og bestemmer hvor og hvordan de skal forvaltes på en fleksibel måte. Hvis det er politisk vilje og godt samarbeidsklima mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne, vil forslaget relativt enkelt kunne gjennomføres.

Personlig pensjonskonto

Prinsippet er at arbeidstakeren får en personlig «pensjonskonto» som arbeidsgiverne betaler inn til. Kontoen tar arbeidstakeren med seg når han bytter jobb, og ny arbeidsgiver legger mer penger i arbeidstakers «ryggsekk». I dag er det arbeidsgiver som velger en leverandør for alle arbeidstakerne i bedriften og det er vanskelig å samle ordninger og få oversikt. Når arbeidstakeren etter dagens system slutter, får han med seg opparbeidede rettigheter, men det er nesten umulig å samle slike rettigheter fra flere arbeidsgivere.

Det bør være samme system for pensjonskonto som for lønnskonto: Det er arbeidstakeren som selv bestemmer hvilken bank han vil bruke til lønnskontoen. Når han bytter jobb må ny arbeidsgiver betale inn til den ansattes konto. Slik kan det også bli for pensjonsordningene: Arbeidstakeren oppretter en pensjonskonto hos hvem han vil, og arbeidsgiverne bestemmer hvor mye som skal betales inn som en prosentsats av lønnen til kontoen. Innbetalingene følger prinsippene for innskuddspensjon.

Alt på et sted

Fordelene for den enkelte er innlysende: Alt på et sted i sin personlige sekk som han kan forvalte selv. Han blir eier og ansvarlig for sin egen pensjon og ikke avhengig av arbeidsgivers beslutninger. Han kan velge hvor han skal plassere pensjonskontoens midler, og kan velge å plassere i banker eller livsforsikringsselskap. Han kan også velge om han vil plassere i trygge obligasjoner eller mer risikofylte aksjer. Hele tiden kan han bytte leverandør og plasseringer.

Fleksibelt

Forslaget gir også muligheter til å betale inn innskudd fra egne penger inn til pensjonskontoen. Dermed kan den ansatte selv påvirke pensjonens størrelse. Han kan også selv bestemme hvordan pensjonen skal utbetales når den tid kommer. Her kan det bli muligheter til å velge livsvarig pensjon eller kortere perioder. Når alt er samlet i en «ryggsekk» gir det oversikt, og det er lettere å planlegge og påvirke sin pensjon. Det er arbeidstakerens kapital og han blir mer gjort ansvarlig for egen fremtid. Når det er hans kapital som han bestemmer over, blir han nødt til å forvalte verdiene og få et eierforhold til sin fremtid.

Dersom han faller fra, skal verdiene gå til hans etterlatte. Det er også en motivasjonsfaktor for å forvalte kapitalen på en god måte.

Innskuddspensjon

Det er 1,5 mill. arbeidstaker som har innskuddspensjon. Denne skal danne en viktig del av inntekten etter pensjonsalder. Da er det viktig at de ansatte må få muligheter til å bevege seg i markedet slik at man kan øke sparingen når markedet har gått dårlig. Fagbevegelsen bør kunne hjelpe sine medlemmer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Gabler

Gabler
Gabler
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

24 13 07 00http://www.gabler.no

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 115 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.

Følg saker fra Gabler

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gabler på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gabler

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?6.3.2017 14:05Aktuelt

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene. Vi mener denne metode gir mest bærekraft i forhold til innsatsen, og samtidig bedre avkastning. Ekskluderingsmetoden Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har utviklet sin metode for etiske og miljømessige investeringer. Den er anerkjent og gir resultater. Den er også målbar og således et godt verktøy. Spesielt nå blir den miljømessige effekten god fordi industrielt kull er kommet på ekskluderingslisten. Ekskludering kan synes som en passiv tilnærming, men etikkrådet som utarbeider ekskluderingslisten arbeider svært aktivt og gjør mye «usynlig» arbeid. Ekskludering er siste utvei når andre virkemidler har

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom