MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Freia frikjent i MFU

Del

Tema fra filmen Askeladden er ikke markedsføring til barn

MFU (Matbransens Faglige Utvalg) har behandlet en klage på bruk av et tema fra filmen Askeladden i en konkurranse for produktene M og Non Stop. Utvalget vurderte at Freias mediekjøp var rettet til en eldre målgruppe. MFU frifant derfor Freia etter en helhetsvurdering. Avgjørelsen var enstemmig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.